Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
BIP

Zamówienia publiczne

Narodowy Instytut Audiowizualny, państwowa instytucja kultury, jako jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych zobowiązany jest do nabywania usług, dostaw i robót budowlanych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Narodowy Instytut Audiowizualny przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, z zachowaniem bezstronności i obiektywizmu.

Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i porządku w budynkach Narodowego Instytutu Audiowizualnego
Typ: UsługaAktualny
Termin złożenia ofert: 12/04/2017 11:00 Termin otwarcia ofert: 12/04/2017 11:30
Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i porządku w budynkach Narodowego Instytutu Audiowizualnego. (Numer postępowania: NInA_PN_3_2017)
Przetarg nieograniczony na Utrzymanie Systemu dystrybucji mediów, dystrybucja mediów oraz utrzymanie i rozwój stron internetowych środowiska Ninateki
Typ: Aktualny
Termin złożenia ofert: 11/04/2017 11:00 Termin otwarcia ofert: 11/04/2017 11:30
Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Utrzymanie Systemu dystrybucji mediów, dystrybucja mediów oraz utrzymanie i rozwój stron internetowych środowiska Ninateki (Numer postępowania: NInA_PN_2_2017)
Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i porządku na terenie zewnętrznym Narodowego Instytutu Audiowizualnego
Typ: UsługaAktualny
Termin złożenia ofert: 20/03/2017 11:00 Termin otwarcia ofert: 20/03/2017 11:30
Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i porządku na terenie zewnętrznym Narodowego Instytutu Audiowizualnego (Numer postępowania: NInA_PN_1_2017)
Usługa kompleksowej dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Narodowego Instytutu Audiowizualnego
Typ: UsługaAktualny
Termin złożenia ofert: 19/12/2016 11:00 Termin otwarcia ofert: 19/12/2016 11:30
Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Usługa kompleksowej dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Narodowego Instytutu Audiowizualnego (Numer postępowania: NInA_PN_4_2016).
Dostawa skanera taśmy filmowej dla Narodowego Instytutu Audiowizualnego
Typ: Aktualny
Termin złożenia ofert: 07/10/2016 11:00 Termin otwarcia ofert: 07/10/2016 11:30
Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Dostawa skanera taśmy filmowej dla Narodowego Instytutu Audiowizualnego”. Numer postępowania: NInA_PN_3_2016.
Usługa kompleksowej ochrony osób i mienia dla Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Numer postępowania: NInA_PN_2_2016
Typ: Aktualny
Termin złożenia ofert: 29/06/2016 11:00 Termin otwarcia ofert: 29/06/2016 11:30
Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Usługa kompleksowej ochrony osób i mienia dla Narodowego Instytutu Audiowizualnego”. Numer postępowania: NInA_PN_2_2016.
Przetarg nieograniczony "Stworzenie i wdrożenie strony internetowej Muzykoteka Szkolna".Numer postępowania: NInA_PN_1_2016
Typ: Aktualny
Termin złożenia ofert: 13/04/2016 11:00 Termin otwarcia ofert: 13/04/2016 11:30
Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 („Zamawiający”), ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Stworzenie i wdrożenie strony internetowej Muzykoteka Szkolna”. Numer postępowania: NInA_PN_1_2016.
Przetarg nieograniczony „Sprzedaż i dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Numer postępowania: NInA_PN_10_2015
Typ: Aktualny
Termin złożenia ofert: 22/12/2015 11:00 Termin otwarcia ofert: 22/12/2015 11:30
Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 („Zamawiający”), ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Sprzedaż i dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Narodowego Instytutu Audiowizualnego”. Numer postępowania: NInA_PN_10_2015
Przetarg nieograniczony „Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i porządku w obiektach oraz na terenie zewnętrznym Narodowego Instytutu Audiowizualnego” Numer postępowania: NInA_PN_9_2015
Typ: Aktualny
Termin złożenia ofert: 09/12/2015 11:00 Termin otwarcia ofert: 09/12/2015 11:30
Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i porządku w obiektach oraz na terenie zewnętrznym Narodowego Instytutu Audiowizualnego” Numer postępowania: NInA_PN_9_2015.
Przetarg nieograniczony „Utrzymanie i rozwój Systemu NINATEKA” Numer postępowania: NInA_PN_8_2015
Typ: UsługaAktualny
Termin złożenia ofert: 29/10/2015 11:00 Termin otwarcia ofert: 29/10/2015 11:30
Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Utrzymanie i rozwój Systemu NINATEKA” Numer postępowania: NInA_PN_8_2015.