Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Logo NInA
fot. CC BY
Powrót

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo wobec kultury i sztuki”

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję poświęconą różnorodnym i niezaprzeczalnym związkom prawa ze sztuką.
Data
CZ   08 / 12 / 2016
Godzina
09:30  –  16:30
Miejsce
Narodowy Instytut Audiowizualny ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
Sala Minimax | Parter

Związki prawa ze sztuką są różnorodne i niezaprzeczalne. Dotyczą rozmaitych płaszczyzn. W pierwszym rzędzie – kwestii ochrony zabytków i dzieł sztuki, tak w prawach wewnętrznych, jak i regionalnych oraz w powszechnym prawie międzynarodowym. Prawo reguluje także kwestie odnoszące się do ochrony autorskich praw majątkowych i osobistych. Dotyka również kwestii fałszerstwa, plagiatów oraz aspektów finansowych zarówno droit de suit, jak i podatkowych. Ważną kwestią jest zagadnienie odbioru dzieł sztuki, w tym sprawy naruszenia uczuć religijnych przez artystów. Wszystkim tym kwestiom poświęcone będzie konferencja do udziału w której serdecznie zapraszamy.

Program konferencji:

9.30 – Rozpoczęcie konferencji
9.30-9.45 – Otwarcie konferencji przez przedstawicieli organizatorów konferencji

9.45-11.45 – Panel I
                     Rola kodeksów etycznych ICOM w kształtowaniu postaw wobec dóbr kultury | prof. zw. dr hab. Stanisław Waltoś          
                     Dyskusja
                     Rola prawa wobec kultury i sztuki | dr hab. Katarzyna Zalasińska      
                     Wizerunek jako kategoria teologiczno-filozoficzna | dr Bartosz Hordecki        
                     Prawo do dziedzictwa kulturowego: sprawa dwóch sądów – Strasburg v. Luksemburg | dr Mateusz Bieczyński          
                     Digitalizacja i udostępnienie w Internecie dorobku kulturowego – perspektywa europejska | prof. zw. dr hab. Jacek                                                  Sobczak                
                     Dyskusja

11.40-12.00 – Przerwa kawowa

12.00-13.40 – Panel II
                       Ewolucja droit de suite w polskim prawie autorskim | Prof. US dr hab. Dorota Sokołowska    
                       Twórczość artystyczna jako dobro osobiste - czyli o tym, gdzie nie sięga ochrona prawnoautorska | dr hab. Grzegorz Tylec  
                       Twórczość pracownicza | prof. UWM dr hab. Małgorzata Czuryk         
                       Wykorzystywanie utworów z przestrzeni publicznej w społeczeństwie informacyjnym w ramach ograniczeń praw autorskich                                | dr Katarzyna Błeszyńska              
                       Rola organizacji zbiorowego zarządzania w relacjach twórca – korzystający | dr Maria Błeszyńska-Przybylska               
                       Dyskusja

13.40-14.30 – Przerwa lunchowa

14.30-16.20 – Panel III
                        Ochrona dóbr kultury w reżimie obrony cywilnej – prawo polskie i międzynarodowe | prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes
                        Poszukiwanie statusu prawnego kolekcji | dr Ksenia Kakareko
                        Prawne aspekty ochrony mody | dr Joanna Buchalska
                        Promocja kultury i sztuki w radiu i telewizji – otoczenie prawne | dr Agnieszka Wąsowska
                        Prawna ocena „sztuki obrazoburczej“ | dr Rafał Paparzycki 
                        Czy artyści powinni płacić podatki? | mgr Paweł Trojanek 
                        Sztuka „cmentarna“. Zagadnienie prawne | mgr Robert Kaczmarczyk
                        Dyskusja

16.30 – Zakończenie konferencji


Organizator: 
Narodowy Instytut Audiowizualny

Współorganizatorzy:
Uniwersytet Artystycznym w Poznaniu
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie

Wstęp

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w konferencji.

Zgłoszenia do udziału poprzez wypełnienie formularza.

Liczba miejsc ograniczona.

Zobacz również