Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Logo NInA
fot. Alicja Szulc
Powrót

Crowdsourcing: tłum w archiwum! | Seminarium audiowizualne

Podczas seminarium skupimy się na crowdsourcingu – zastanowimy się, jak mądrze wykorzystywać, rozwijać i planować zaangażowanie naszych odbiorców.
Data
ŚR   28 / 10 / 2015
Godzina
09:30  –  16:00
Miejsce
Filmoteka Narodowa–Instytut Audiowizualny ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
Sala Wielka Gra | Drugie piętro

To będzie ostatnie spotkanie z naszego cyklu seminariów audiowizualnych, na których dyskutujemy o wyzwaniach związanych z budowaniem relacji z użytkownikami cyfrowych archiwów. Tym razem skupimy się na zjawisku crowdsourcingu. Zaczniemy od uporządkowania pojęć – w pierwszej kolejności dowiemy się więc, czym są folksonomie i poznamy inicjatywy, w których to użytkownicy biorą na siebie opisywanie zbiorów. Następnie poznamy sposoby wykorzystania crowdsourcingu w dużym archiwum audiowizualnym na przykładzie doświadczeń The Netherlands Institute for Sound and Vision. 

Drugą część spotkania traktujemy jako forum wymiany praktycznych pomysłów i inspiracji. Zaprezentowane zostaną najciekawsze polskie inicjatywy wykorzystujące zaangażowanie społeczności. Autorzy i koordynatorzy projektów podzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami. Będzie to też okazja do zajrzenia za kulisy realizacji takich działań i zadania swoich pytań bezpośrednio ekspertom.

Program

09:30 Rejestracja uczestników

10:00 Otwarcie seminarium

10:10 Folksonomie – wykorzystaj potencjał twórczy swoich użytkowników! | Wykład Kamila Stępnia

W wystąpieniu zostanie przedstawiona krótka geneza społecznej, oddolnej inicjatywy opisywania obiektów w Sieci. Wskazane zostaną zalety, wady i problemy folksonomii, a także przykłady wdrożeń projektów bazujących na mądrości tłumu. Pokazane zostaną sposoby aktywizacji użytkowników do intuicyjnych działań w Sieci, ale też ich nieprzewidywalność w działaniu.

Kamil Stępień – asystent w Zakładzie Informatologii Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się sposobami prezentacji treści w Sieci WWW, w tym wizualizacją informacji, wyszukiwaniem wizualnym, folksonomią i tagowaniem. Współtwórca repozytorium cyfrowego kwartalnika literackiego „Akcent”, fotograf z zamiłowania.

11:10 Przerwa kawowa

11:40 Crowdsourcing w archiwum audiowizualnym | Wykład Johana Oomena

Publikacja zdigitalizowanych zbiorów instytucji kultury w Internecie nastręcza nowych problemów: użytkownicy często gubią się w potężnych zbiorach i nie mogą znaleźć tego, czego szukają; niektórym zbiorom brakuje rzetelnych opisów, inne opisane są językiem zbyt specjalistycznym. Rozwiązania tych kwestii można szukać w projektach crowdsourcingowych: mogą one nie tylko mogą dostarczyć nam dodatkowych metadanych na temat zebranych w zbiorach pozycji, ale też znacząco zwiększyć zaangażowanie użytkowników w funkcjonowanie repozytoriów. Jak najlepiej wykorzystać możliwości drzemiące w takich projektach? Na wykładzie poznamy odpowiedzi na te i inne pytania, zobaczymy też jak tego typu projekty wdrażane były przez Netherlands Institute for Sound and Vision.

Johan Oomen – Kierownik Działu Vision R&D (20 FTE) w Netherlands Institute for Sound and Vision, pracuje też jako badacz w zespole Web and Media na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie. Zasiada w radzie Europeana Association, EUscreen Foundation i CLICKNL, inkubatora innowacji dla holenderskiej branży kreatywnej. Kierownik PrestoCentre Foundation. Projekty badawcze, nad którymi pracuje Oomen i jego zespół skupiają się na kwestiach związanych z dostępem do dziedzictwa kulturowego w Internecie.

12:40 Lunch

13:40 Otwarte Zabytki | Prezentacja Katarzyny Werner-Mazolewskiej i Aleksandry Janus

Otwarte Zabytki to projekt polegający na tworzeniu otwartej, społecznościowej bazy wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa. Jest to zarazem drugi, obok Wikipedii, największy projekt crowdsourcingowy w Polsce. Rozpoczął się latem 2012 Społecznym Czynem Cyfrowym – obywatelską akcją czyszczenia danych pochodzących z Rejestru Zabytków. Od tamtej pory w jego ramach zrealizowano wiele działań adresowanych zarówno do indywidualnych użytkowników, jak i instytucji kultury z całej Polski.  

Katarzyna Werner-Mozolewska – socjolog, etnograf. Pracuje w Centrum Cyfrowym, gdzie koordynuje projekt Otwarte Zabytki i zajmuje się kwestiami związanymi z ideą otwartego rządu. Interesuje się między innymi praktycznym wykorzystaniem danych publicznych oraz TDM (eksploracją tekstu i danych).

Aleksandra Janus – antropolożka, badaczka, specjalistka ds. otwartości w instytucjach kultury w Centrum Cyfrowym, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, kuratorka i współautorka projektu Laboratorium muzeum.

14:10 Społeczna Pracownia Digitalizacji | Prezentacja Remigiusza Lisa

Społeczna Pracownia Digitalizacji to otwarta w 2008 roku pracownia skanowania i obróbki dokumentów bibliotecznych, utworzona w ramach projektu Biblioteki Śląskiej, dofinansowanego przez MKiDN. Jego głównym efektem było stworzenie infrastruktury (sprzęt, oprogramowanie) umożliwiającej zaangażowanie wolontariatu do tworzenia cyfrowych zasobów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Obecnie SPD jest częścią Działu Mediów Cyfrowych „Digitarium” Biblioteki Śląskiej i obok ciągłej współpracy z wolontariuszami, stanowi centrum wsparcia (szkolenia, usługi przetwarzania) dla 61 instytucji współtworzących ŚBC. W sierpniu b.r. wolontariusze SPD wykonali milionowy skan dla ŚBC.

Remigiusz Lis – Kierownik Działu Mediów Cyfrowych „Digitarium” Biblioteki Śląskiej, przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Autor i koordynator wielu działań i projektów digitalizacyjnych. Inicjator i współautor serwisów (blog, forum) Biblioteka 2.0 (od 2007), promujących stosowanie nowych technologii w bibliotekarstwie. Trener szkoleń z zakresu digitalizacji, planowania i prowadzenia projektów digitalizacyjnych.

14:40 Przerwa kawowa

15:00 Wirtualny Sztetl | Prezentacja Krzysztofa Bielawskiego

Wirtualny Sztetl to portal o dziejach i dziedzictwie materialnym Żydów w Polsce, prowadzony od 2009 roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Portal zawiera dane o prawie dwóch tysiącach miejscowości zamieszkanych przez Żydów, o synagogach, domach modlitwy, cmentarzach i innych miejscach związanych ze społecznością żydowską. Wirtualny Sztetl jest portalem społecznościowym, tworzonym przez tysiące użytkowników z całego świata.

Krzysztof Bielawski – główny specjalista w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, koordynator prowadzonego przez Muzeum portalu internetowego Wirtualny Sztetl. Autor około 3 tysięcy artykułów, poświęconych zabytkom żydowskim i bieżącym wydarzeniom związanym ze współczesnym życiem Żydów w Polsce.

15:30 Muzeum Powstania Warszawskiego | Prezentacja Bartosza Giedrysa

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną praktyki w zakresie wolontariatu kompetencji wspierającego rozwój multimedialnego archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego (m.in. Archiwum Historii Mówionej, Powstańcze Biogramy, Fototeka) oraz tworzenia społeczności wolontariuszy długofalowo angażujących się we wspieranie instytucji kultury.

Bartosz Giedrys – pracownik Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego, a wcześniej Wolontariusz w Muzeum. Koordynuje m.in. współpracę wolontariuszy z Archiwum Historii Mówionej (w tym przygotowywanie wywiadów filmowych z uczestnikami Powstania Warszawskiego) oraz Pokojem Kombatanta (gdzie odpowiedzialny jest za wsparcie digitalizacji dokumentów).

16:00 Podsumowanie i zamknięcie seminarium

Dla kogo?

Na spotkanie zapraszamy pracowników instytucji kultury, organizacji pozarządowych, studentów i wszystkich tych, którzy na co dzień pracują (lub planują pracować) ze zdigitalizowanymi zbiorami.

Zasady uczestnictwa

Aby wziąć udział w spotkaniu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenia przyjmujemy do momentu wyczerpania wolnych miejsc.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona!

Seminarium jest realizowane w ramach działalności NInA jako Centrum Kompetencji ds. Digitalizacji.

Zobacz również