Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Logo NInA
il. Wacław Andrzej Marat
Powrót

Archiwa we współczesnych badaniach filmoznawczych

Podczas konferencji podejmiemy teoretyczne rozważania nad miejscem i zadaniami szeroko rozumianych archiwów w kulturze współczesnej. Podzielimy się także doświadczeniami badaczy, dla których archiwa są naturalną przestrzenią poszukiwań historyczno-filmowych.
Data
CZ   30 / 11 / 2017
Godzina
10:00  –  17:00
Miejsce
Filmoteka Narodowa–Instytut Audiowizualny ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
Sala Ziemia Obiecana | Pierwsze piętro

Program konferencji

10:00 Powitanie uczestników i otwarcie konferencji

10:10-11:00

Paulina Kwiatkowska (Uniwersytet Warszawski), Archiwum jako przestrzeń kinofilska

Mirosław Filiciak (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS), Archiwa publiczne i przemiany filmu. Obiekty algorytmiczne jako dziedzictwo

11:00 Dyskusja

11:20 Przerwa kawowa

11:40-13:00

Marcin Adamczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Rola archiwów w badaniach produkcyjnych

Mariusz Guzek (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), Regionalne archiwa państwowe jako źródła wiedzy o dziejach (nie tylko regionalnego) filmu

Krzysztof Kornacki (Uniwersytet Gdański), Archiwa Okręgowych Instytucji Rozpowszechniania Filmów i ich potencjał badawczy. Przykład gdański 

13:00 Dyskusja

13:30 Lunch

14:30-16:20

Piotr Zwierzchowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), Archiwa w badaniach nad kinem PRL-u

Konrad Klejsa (Uniwersytet Łódzki),Nie tylko STARTowcy. Instytut Filmowy w latach 1945-1949 i początki oświaty filmowej w Polsce Ludowej (na podstawie archiwum Mariana Wimmera

Barbara Giza (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS), Adam Wyżyński (Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny), Niezrealizowane scenariusze w zbiorach FINA jako nowe źródło wiedzy o kulturze PRL

Krzysztof Jajko (Muzeum Kinematografii), Emil Sowiński (Uniwersytet Łódzki), Dodatek do historii polskiej kinematografii. Archiwa producentów filmów krótkometrażowych w PRL-u

16:20 Dyskusja

17:00 Zakończenie konferencji

Współorganizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami

undefined

 

Rejestracja

Dział Edukacji i Badań, Barbara Giza: barbara.giza@nina.gov.pl, 22 380 49 81

 

Zobacz również