Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Logo NInA
fot. Czesław Datka, Narodowe Archiwum Cyfrowe
Powrót

Tu Europeana

Druga edycja działań poświęconych propagowaniu i wykorzystywaniu materiałów archiwalnych zgromadzonych na platformie Europeana. Jak skorzystać z potencjału polskich i europejskich kolekcji cyfrowych? Jak zwiększyć ich widoczność w sieci? Jak twórczo je wykorzystać? Zapraszamy do udziału w serii edukacyjno-informacyjnych działań poświęconych tym zagadnieniom.
O Europeanie
Dla twórców
Dla nauczycieli i edukatorów
Dla posiadaczy kolekcji
Partnerzy
Kontakt
Fundacja Europeana
Misją fundacji jest zmiana świata w sztukę. Opierając się na bogatym dziedzictwie kulturowym Europy, ułatwia ludziom dotarcie do archiwalnych zasobów i wykorzystanie ich w pracy, nauce i życiu codziennym. Działania fundacji przyczyniają się do rozwoju otwartego, kreatywnego i kompetentnego społeczeństwa. Europeana to nie tylko portal, lecz także sieć współpracujących ze sobą instytucji kultury z całej Europy, które pod przewodnictwem Fundacji Europeana współpracują w ramach „Europeana Network".

PCSS
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) afiliowane przy IChB PAN działa od 1993 roku z misją: „Integracja i rozwój infrastruktury informatycznej nauki”. Działalność PCSS obejmuje funkcje dostawcy mocy obliczeniowej, systemów archiwizacji, Internetu i usług sieciowych oraz centrum badawczo-rozwojowego w zakresie wykorzystania technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w nauce, administracji publicznej, medycynie, oświacie, kulturze oraz sferze społecznej i w biznesie. PCSS jest również operatorem Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz wieloletnim partnerem fundacji Europeana.

Fundacja Indie Games Polska
Fundacja Indie Games Polska – jej celem jest kreowanie świadomości społecznej dotyczącej roli gier wideo jako nowoczesnego medium oraz równoprawnego uczestnika rynku kultury. Wspiera ona twórców gier wideo w procesie edukacji, tworzenia gier, ich promocji oraz sprzedaży.

Narodowe Archiwum Cyfrowe
Narodowe Archiwum Cyfrowe – pierwsze polskie archiwum cyfrowym, tzn. instytucja powołana w celu gromadzenia, przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych w postaci cyfrowej oraz zarządzania nimi.

Polona
Polona to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa, administrator POLONY, udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji. Przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu codziennie digitalizowanych jest nawet 2000 obiektów: książek, starych druków, rękopisów, grafik, map, nut, fotografii, ulotek, afiszy i pocztówek. Większość należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za darmo pobierać i dowolnie wykorzystywać.

Biblioteka Śląska
Biblioteka publiczna i wojewódzka o statusie naukowym, samorządowa jednostka kultury. Gromadzi, opracowuje i udostępnia różnorodne zbiory, ze szczególnym uwzględnieniem piśmiennictwa dotyczącego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz nauk społecznych i humanistycznych. Książnica śląska jest jedną z piętnastu bibliotek w Polsce, które mają prawo do egzemplarza obowiązkowego wszystkich publikacji ukazujących się w kraju. Dzięki temu jej księgozbiór jest na bieżąco uzupełniany o nowości wydawnicze i może służyć jako podstawa źródłowa do badań prowadzonych w ośrodkach akademickich.

Program „Niepodległa”
Celem programu „Niepodległa” jest wzmacnianie wspólnoty obywatelskiej poprzez realizowanie w całym kraju projektów kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych czy wydawniczych poświęconych jubileuszowi odzyskania niepodległości. Więcej informacji na stronie internetowej programu.