Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
Hamlet polski, Jan Malczewski, 1903, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna
Powrót

Tu Europeana 2016

Europeana to ponad 50 milionów materiałów archiwalnych pod jednym adresem internetowym. Jak i do jakich celów można z nich korzystać? Jak rozbudowywać polskie zbiory? Zapraszamy do udziału w serii edukacyjno-informacyjnych działań poświęconych tym zagadnieniom.
O Europeanie
Dla nauczycieli i edukatorów
Dla posiadaczy kolekcji
Dla branży kreatywnej
Partnerzy
Kontakt

Europeana umożliwia dostęp do materiałów z bibliotek, muzeów, galerii i archiwów Europy – zarówno z najsłynniejszych, jak i tych mniej znanych. Na portalu można znaleźć przeszło pięćdziesiąt milionów zdigitalizowanych książek, dzieł sztuki i filmów. Polskie zbiory cyfrowe udostępniane do portalu Europeana to ponad dwa miliony książek i manuskryptów, zdjęć i obrazów, rzeźb, nut, filmów i utworów muzycznych, pamiętników i map pochodzących z kolekcji polskich instytucji, między innymi Biblioteki Narodowej, Federacji Bibliotek Cyfrowych (Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego), Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, Muzeów Narodowych w Warszawie i Krakowie, Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Celem projektu Tu Europeana jest zwiększenie widoczności i przedstawienie potencjału tej bogatej kolekcji zbiorów, ale także funkcjonalności i sposobów ponownego wykorzystania archiwów. Przygotowaliśmy serię działań edukacyjno-informacyjnych, koncentrujących się na trzech głównych obszarach: edukacji, przemysłach kreatywnych i instytucjach – właścicielach cyfrowych kolekcji archiwalnych. Wszystko zgodnie z misją Europeany:

,,
Kulturą zmieniamy świat! Chcemy budować na bogatym dziedzictwie kulturowym Europy i ułatwić do niego dostęp, aby każdy miał szansę wykorzystać je w pracy, do nauki lub po prostu dla zabawy.
,,

 

Polska grupa robocza w Europeana Network

Europeana to nie tylko portal, lecz także sieć współpracujących ze sobą instytucji kultury z całej Europy, które pod przewodnictwem Fundacji Europeana współpracują w ramach „Europeana Network". W ramach tej sieci przedstawiciele instytucji działają w różnorodnych grupach roboczych, prowadzą wspólne inicjatywy i dyskutują o bieżących problemach, co umożliwia im aktywne współtworzenie międzynarodowego projektu.

Aby przeciwdziałać rozproszeniu prac związanych z Europeaną w Polsce oraz braku współpracy poszczególnych polskich instytucji przekazujących zasoby do portalu, wzorując się na europejskiej „Europeana Network", w 2014 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainicjowało działalność lokalnej, polskiej grupy roboczej, która zrzesza instytucje kultury aktywnie zaangażowane we współpracę z europejskim portalem.Celem prac grupy roboczej jest wzmocnienie krajowego systemu komunikacji, wymiana informacji i doświadczeń dotyczących współpracy z Europeaną oraz diagnozowanie (i próba rozwiązywania) problemów polskich instytucji kultury związanych ze współpracą z portalem, a wreszcie usprawnianie kontaktów z Fundacją Europeana.

Spotkania robocze odbywają się mniej więcej dwa razy do roku, a uczestniczą w nich zarówno przedstawiciele instytucji, która agreguje polskie zbiory do Europeany (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe), jak i przedstawiciele instytucji kultury, którzy udostępniają zasoby w portalu http://www.europeana.eu/ (np. Muzeum Narodowe w Warszawie), a także biorą udział w pokrewnych projektach jak np. Europena280, Europeana Judaica czy też EUscreen (Narodowy Instytut Audiowizualny). Jednym z głównych zadań grupy roboczej w 2016 r. jest popularyzacja szerokiego udostępniania  zbiorów kultury on-line u oraz ich ponownego  wykorzystywania – m.in. w ramach cyklu warsztatów kierowanych do edukatorów i pracowników instytucji kultury. Wszystkich zainteresowanych pracami grupy roboczej prosimy o kontakt z koordynatorką – Agatą Krawczyk z MKiDN (e-mail: akrawczyk@mkidn.gov.pl).

Media społecznościowe Europeany

Facebook

Twitter

Pinterest