Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Logo NInA
il. Hakobo
Powrót

Kod do edukacji | Konferencja | 10 grudnia 2015

Konferencja dla wszystkich, którym bliskie są tematy animacji i edukacji w połączeniu z technologią. Poznacie praktyczne przykłady wartościowych działań w zakresie edukacji medialnej, dowiecie się jakie zjawiska mogą za chwilę zacząć kształtować edukacyjny krajobraz i nauczycie się pozyskiwać fundusze na swoje działania.
Wprowadzenie
Program
Warsztaty
Rejestracja
Prowadzący
Informacje praktyczne

W gronie edukatorów, animatorów, nauczycieli, pracowników szkół, domów kultury, instytucji kultury i organizacji pozarządowych zastanowimy się nad ścieżkami rozwoju, którymi podążać może edukacja medialna.

Wiele już powiedziano na temat jej miejsca w polskim systemie edukacji, funkcjonowaniu w szkolnej podstawie programowej oraz w systemie edukacji nieformalnej, tego jakie role powinna pełnić i w jakich definicjach powinna się zamykać. Jeszcze przed chwilą dyskutowaliśmy na temat tego czy powinna ona również objąć swoim zakresem media tradycyjne, takie jak radio, telewizja i prasa.

Tymczasem rzeczywistość nieustannie nas wyprzedza – ciągle przybywa narzędzi, technologicznych wynalazków, trendów i zjawisk, w które jesteśmy zanurzeni. Otacza nas coraz więcej małych i dużych interaktywnych ekranów, które – z jednej strony – mogą ułatwiać nam pracę, naukę, kontakt z innymi, z drugiej jednak – wpływają na nasz styl życia, zatarcie granic między czasem wolnym i czasem pracy, zainteresowania, czy zdrowie.