Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Logo NInA
il. Hakobo
Powrót

Kod do edukacji | Konferencja | 10 grudnia 2015

Konferencja dla wszystkich, którym bliskie są tematy animacji i edukacji w połączeniu z technologią. Poznacie praktyczne przykłady wartościowych działań w zakresie edukacji medialnej, dowiecie się jakie zjawiska mogą za chwilę zacząć kształtować edukacyjny krajobraz i nauczycie się pozyskiwać fundusze na swoje działania.
Wprowadzenie
Program
Warsztaty
Rejestracja
Prowadzący
Informacje praktyczne
Maksymilian Bielecki
Uniwersytet SWPS
Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Jest wykładowcą akademickim oraz badaczem praktykiem. Jego zainteresowania naukowe obejmują metodologię i statystykę, psychologię procesów poznawczych, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii w diagnozie i treningach poznawczych.

Van Anh Dam
Girls Code Fun
Koordynatorka działań edukacyjnych oraz specjalistka ds. programu nauczania i szkoleń Girls Code Fun. Zajmuje się edukacją w obszarach programowania komputerowego w Scratchu i programowania bez komputerów (unplugged programming), nauczania języków obcych i kreatywnego pisania. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy łączy pasję do nauczania, kreatywnych działań i nowych technologii.
Michał Pawlęga
Ekspert oceny wniosków
Ekspert oceny wniosków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w zakresie infrastruktury kultury i dziedzictwa narodowego. Członek Komisji Konkursowej w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń oraz konsultacjach na rzecz instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w przygotowaniu i realizacji projektów, przewidzianych do współfinansowania w ramach funduszy zewnętrznych. Posiada certyfikat jakości szkoleń I stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Był stypendystą programu szkoleniowego Euro NGO Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Prowadzi szkolenia dotyczące pracy metodą projektu szkolnego w Warszawskim Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń.
Justyna Płatek
Trenerka
Absolwentka Pedagogiki i Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, od 2011 r. pełni funkcję trenera i metodyka kursów dziecięcych oraz tworzy autorskie scenariusze zajęć edukacyjnych. Entuzjastka gier wszelkiego rodzaju: planszowych, komputerowych, narracyjnych oraz nowych technologii. Swoje fascynacje przekuwa w warsztaty z edukacji cyfrowej w startupie edukacyjnym MindCloud, gdzie prowadzi zajęcia z druku 3D, Minecrafta i programowania dla najmłodszych. Aktywnie działa w obszarze trzeciego sektora m.in w zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Go i w Towarzystwie Miłośników Gier Umysłowych. Autorka projektu Drukarnia Gier – warsztatów dla gimnazjalistów z zakresu projektowania gier planszowych przy użyciu nowych technologii realizowanego w Centrum Sztuki Współczesnej w ramach grantu Fundacji Orange.
Agnieszka Mysiak
Girls Code Fun
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studentka Pedagogiki i Kolegium Artes Liberales. Z zamiłowania i z wyboru nauczycielka oraz animatorka. Pracę w szkole łączy z szeroko rozumianą edukacją twórczą - prowadziła zajęcia z kreatywnego myślenia, warsztaty literackie, teatralne i filmowe, zajęcia plastyczne. Do swojej pracy podchodzi z entuzjazmem i zaangażowaniem. W Fundacji Girls Code Fun i firmie Kids Code Fun prowadzi ruchowo-plastyczne zajęcia Programowanie bez prądu.
Radosław Kaczan
Instytut Badań Edukacyjnych, CoderDojo
Psycholog, wolontariusz funkcji CoderDojo Polska, adiunkt w Instytucie Badań Edukacyjnych. Od 2003 nauczyciel akademicki, uczestniczył w szeregu projektów naukowo-badawczych tym poświęconych rozwijaniu kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci. W ramach projektów edukacyjnych i szkoleniowych prowadził warsztaty z zakresu rozwijania kompetencji obywatelskich, umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania problemów społecznych dla młodzieży oraz dorosłych. Współautor książek, artykułów oraz książki „Droga o samodzielności. Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności”.