Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
Powrót

Badania wizualne w działaniu | Antologia tekstów

Książka wypełnia lukę w naukowych opracowaniach dotyczących metodologii badań wizualnych. Zawiera teksty dotąd niepublikowane w Polsce, takie jak Zrozumieć fotografię Johna Bergera czy Uruchamiając etnografię wizualną Sarah Pink.

Antologia tekstów zebranych przez Macieja Frąckowiaka i Krzysztofa Olechnickiego, przy współpracy Marka Krajewskiego. Książka wydana przez Fundację Bęc Zmiana, Narodowy Instytut Audiowizualny oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ze wstępu

Badania wizualne  w działaniu. Antologia tekstów to książka, która powstała jako jeden z rezultatów projektu badawczego „Niewidzialne miasto". Planując i realizując badania  poświęcone rekonstrukcji  wzorców kierujących oddolnymi ingerencjami mieszkańców dużych polskich miast w ich  przestrzeń, musieliśmy też  podjąć wątek statusu obrazu w badaniach społecznych i przy  tej okazji zdaliśmy sobie sprawę z braku polskich opracowań, które można by do tego celu wykorzystać. W polskim kontekście badania wizualne są wykorzystywane od co najmniej lat 70. XX wieku (a na szerszą skalę od lat 90.) W ciągu kilku ostatnich lat liczba projektów badawczych, publikacji, konferencji, a  także  uniwersyteckich kursów poświęconych tej formie analiz życia społecznego wzrosła tak  szybko i wyraźnie, że można wręcz mówić o modzie na visual sociology i visual anthropology. Niestety, zainteresowanie to nie zawsze idzie w parze z jakością samych badań, czego jednym z najważniejszych powodów jest wspomniany niedostatek opracowań dotyczących sposobów aplikowania obrazów do analiz życia  społecznego, statusu wizualnych reprezentacji jako  źródeł informacji  o świecie społecznym, możliwości i ograniczeń, jakie stwarzają one dla prowadzenia socjologicznych analiz.

Zobacz również