Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
Powrót

Wieloletni Program Rządowy KULTURA+

NInA jest operatorem Priorytetu „Digitalizacja” w ramach rządowego programu KULTURA+ na lata 2011–2015. Celem priorytetu jest ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem Internetu.

Ocena wniosków złożonych w V naborze PW Kultura+ Priorytet Digitalizacja została zakończona. W drodze postępowania konkursowego wyłoniono 26 instytucji, które otrzymają dotację na realizację projektów digitalizacyjnych. Łączna kwota dofinansowania wynosi 8 432 268 zł. W sekcji Do pobrania znajdziecie Państwo informację o wnioskach rozpatrzonych pozytywnie, rozpatrzonych negatywnie oraz odrzuconych z powodu błędów formalnych. 

Cele Priorytetu „Digitalizacja”

Celem głównym Priorytetu „Digitalizacja” jest poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego (w tym mniejszości narodowych i etnicznych) za pośrednictwem Internetu dla mieszkańców Polski, zwłaszcza wsi i małych miast.

W ramach Priorytetu „Digitalizacja” wyróżnić należy cele operacyjne, realizowane poprzez:

 1. zorganizowanie sieci pracowni digitalizacyjnych w Centrach Kompetencji i innych dużych ośrodkach, która znacząco przyśpieszy digitalizację zasobów kulturowych;
 2. digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego w tym: materiałów bibliotecznych, muzealiów, zabytków, archiwaliów oraz materiału audiowizualnego;
 3. zorganizowanie sieci profesjonalnych repozytoriów cyfrowych w Centrach Kompetencji i innych dużych ośrodkach, umożliwiających właściwe przechowywanie zdigitalizowanych zbiorów;
 4. udostępnienie zbiorów za pośrednictwem Internetu w postaci cyfrowych muzeów, bibliotek, archiwów, rejestrów, ewidencji, kolekcji zabytków i wortali audiowizualnych;
 5. zwiększenie dostępności zbiorów polskich muzeów, bibliotek, archiwów, zbiorów audiowizualnych i zasobów zabytków. 

Możliwości dofinansowania

W ramach Priorytetu „Digitalizacja” można ubiegać się o dofinansowanie projektów przewidujących:

 1. tworzenie infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych poprzez: tworzenie i wyposażenie pracowni digitalizacji w skanery, sprzęt komputerowy, urządzenia do masowego przechowywania i udostępniania danych oraz oprogramowanie;
 2. digitalizację zasobów kultury i dziedzictwa narodowego w tym muzealiów, zabytków, materiałów archiwalnych, zbiorów bibliotecznych oraz materiałów audiowizualnych;
 3. udostępnienie oraz przechowywanie zasobów cyfrowych poprzez prowadzenie archiwów cyfrowych, bibliotek cyfrowych, wirtualnych muzeów oraz mediatek cyfrowych.

  Uwaga: Niemożliwe jest złożenie wniosku na projekt realizowany jedynie w zakresie o którym mowa w pkt. 1. 

Wnioski o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie należy wypełnić i złożyć za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta) dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl 

Zasady składania i rozpatrywania wniosków szczegółowo określa Regulamin Priorytetu „Digitalizacja”, dostępny w sekcji Do pobrania. 

Beneficjenci

Beneficjentami środków mogą być: 

 1. Państwowe instytucje kultury; 
 2. Samorządowe instytucje kultury; 
 3. Archiwa Państwowe. 

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji z w ramach Priorytetu „Digitalizacja” wynosi:

 • Minimalna kwota wnioskowana – 100 000 zł; 
 • Maksymalna kwota wnioskowana – 2 000 000 zł. 

Udział procentowy dotacji w ramach Priorytetu „Digitalizacja” stanowi maksymalnie:

 • 100% dofinansowania projektu dla państwowych instytucji kultury i archiwów państwowych; 
 • 80% dofinansowania projektu dla samorządowych instytucji kultury. Środki własne wnioskodawcy będą stanowić 20% wszystkich kosztów, które łącznie z dotacją z Priorytetu stanowić będą 100% kosztów realizacji projektu. 

Poszczególne etapy procedury ubiegania się o dotację

 • złożenie wniosku
 • ocena formalna wniosku
 • ocena merytoryczna wniosku
 • ranking projektów
 • decyzja o dofinansowaniu 
 • podpisanie umowy
 • przekazanie środków na realizację projektu
 • realizacja projektu
 • ewaluacja projektu

 

Spot promujący Wieloletni Program Rządowy KULTURA+ priorytet Digitalizacja
Logotypy NInA i PW Kultura+
Pliki do pobrania
PDF
Katalog praktyk i standardów digitalizacji materiałów archiwalnych.pdf
RAR
Katalog praktyk i standardów digitalizacji materiałów audiowizualnych.rar
XLS
Nabór 2014 - raport końcowy częściowy dla projektów dofinansowanych w IV naborze.xls
PDF
Nabór 2015 - lista wniosków rozpatrzonych negatywnie.pdf
PDF
Nabór 2015 - lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie.pdf
PDF
Nabór 2015 - lista wniosków z błędami formalnymi.pdf
PDF
katalog-praktyk-i-standardów-digitalizacji-materiałów-archiwalnych.pdf
PDF
Przykładowy formularz wniosku na 2015 rok.pdf
PDF
Regulamin PW Kultura Priorytet Digitalizacja 2015.pdf
RAR
Katalog praktyk i standardów digitalizacji obiektow bibliotecznych.rar
JPG
logo_kultura+.jpg
JPG
logo_digitalizacja.jpg
PNG
logo_NInA.png
JPG
logo_mkidn.jpg
XLS
Wzór sprawozdania dla zadań inwestycyjnych oraz bieżących.xls
DOC
wzór karty projektu.doc
XLSX
wykaz zdigitalizowanych obiektów audiowizualnych (spis nagrań NInA).xlsx
XLSX
wykaz zdigitalizowanych obiektów bibliotecznych (BN).xlsx
XLSX
Wykaz zdigitalizowanych obiektów muzealnych (NIMOZ).xlsx (1)
DOCX
Protokol_przekazania_danych_w_ramach_WPR_Kultura+.docx
DOCX
legenda do spisu nagrań (NInA).docx
XLSX
wykaz zdigitalizowanych materiałów archiwalnych(NAC).xlsx
XLS
raport 2015- wzór.xls

Kontakt:
Narodowy Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

Karol Gajewski
Kierownik Działu Programów
karol.gajewski@nina.gov.pl

+48 22 380 49 51
+48 22 380 49 53 Data publikacji: 11 / 04 / 2015

Zobacz również