Uwaga na kulturę!


Podczas 184 dni Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011 odbyło się 1000 projektów artystycznych, 120 festiwali i wydarzeń organizowanych pod wspólnym hasłem „Art for Social Change” – kultura jako narzędzie zmiany społecznej.

 

Koncentrator uwagi  

 

Reportaż: Podróż na Wschód  

 

Materiał filmowy zrealizowany przez Annę Zakrzewska i Maxa Cegielskiego, jest reportażem z Podróży na Wschód – wystawy prezentującej sztukę współczesną z państw tzw. Partnerstwa Wschodniego. Artyści i krytycy sztuki wypowiadają się na temat swoich prac i specyfiki swoich regionów. Z ich narracji wyłania się umowność rozumienia tego, co nazywamy „wschodem”.

czytaj dalej »
 

Reportaż: Inauguracja  

 

Ponad 50 tysięcy osób bawiło się pierwszego dnia polskiej Prezydencji na czterech scenach w centrum Warszawy. Na Rynku Nowego Miasta wybrzmiała w pełnej Euharmonii muzyka etniczna. W nieczynnej Elektrociepłowni Powiśle na eksperymentalne dźwięki otworzyło się TrzeciE Ucho. Na Placu Defilad rozegrało się gwiazdorskie widowisko multimedialne. Mariensztat gościł EUgeniusza i kreatywne dzieciaki. Reportaż przypomina pierwszy dzień Inauguracji.

 

czytaj dalej »
 

Reportaż: TAKK!  

 

Tymczasowa Akcja Kulturalna Katowice była przede wszystkim szeroko zakrojonym projektem uczestnictwa i współtworzenia kultury. Reportaż przybliża to, co działo się podczas pięciu tygodni w Katowicach. Tymczasowe, interdyscyplinarne i interaktywne wydarzenia kulturalne rozgrywały się w przestrzeni miejskiej. Platforma spotkań objęła sztuki wizualne, design, fotografię, muzykę, literaturę, komiks i architekturę.

czytaj dalej »
 

Reportaż: Otwarty Kurort Kultury  

 

Niemal na cały lipiec 2011 Sopot zmienił się w centrum wydarzeń kulturalnych. Miasto wypełniły koncerty, wystawy, akcje performerskie, wykłady i warsztaty, skierowane zarówno do mieszkańców kurortu jak i do turystów. Reportaż Maxa Cegielskiego i Anny Zakrzewskiej przybliża wybrane wydarzenia, wydobywając jedno z głównych założeń projektu: wyjście sztuki poza centrum miasta.

czytaj dalej »
 

Film: Miłość, Europa, Świat | Zygmunt Bauman  

 

Pojęcie kultury jest stosunkowo świeże w historii Europy - mówi kronikarz postnowoczesności, Zygmunt Bauman. Te słowa otwierają niespełna godzinny dokument Miłość Europa, Świat, z którego wyłania się portret jednego z najwybitniejszych i najważniejszych współczesnych socjologów i filozofów.

czytaj dalej »
 

Festiwale  

 • Festiwale w ramach Prezydencji

   

  Do Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji zostało włączonych 57 wydarzeń cyklicznych. Znalazły się wśród nich wyróżniające się artystyczną jakością i wyraźnie europejskim profilem festiwale muzyczne, filmowe, teatralne, taneczne oraz interdyscyplinarne, odbywające się w całej Polsce: od Warszawy, Krakowa, Wrocławia po Tczew, Tarnogród i Olsztyn.

Rekomendacje  

 • Wydarzenia rekomendowane

   

  Rada Programowa włączyła do Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 54 wydarzenia rekomendowane. Spośród kilkuset zgłoszeń wyłoniono projekty najbardziej reprezentatywne dla polskiego życia kulturalnego i najpełniej realizujące priorytety Polskiej Prezydencji. Rekomendowane wystawy, koncerty, pokazy filmowe i spektakle odbywały się w całej Polsce.

Projekty specjalne  

 • Projekty specjalne w ramach Prezydencji

   

  Na Projekty specjalne Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011 złożył się szereg interdyscyplinarnych wydarzeń artystycznych skupionych wokół hasła Art for Social Change – kultura jako narzędzie zmiany społecznej. Koncerty, spektakle, wystawy, instalacje, performance, akcje w przestrzeni miejskiej odbywały się w Sopocie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu i Warszawie a także Lublinie i Białymstoku, Katowicach i Krasnogrudzie.

 

EKK  

 • Europejski Kongres Kultury

   

  Cztery dni kultury non stop. Wystawy, koncerty, filmy, spektakle, spotkania. Ponad 300 artystów i czołowych intelektualistów z całego świata. Europejski Kongres Kultury we Wrocławiu zakończył się w niedzielę 11 września 2011 roku. Na stronie EKK można oglądać rejestracje kongresowych debat, wykładu inauguracyjnego Profesora Zygmunta Baumana i mnóstwo innych materiałów audiowizualnych.

 


Narodowy Instytut Audiowizualny

All Rights Reserved 2011 Narodowy Instytut Audiowizualny