Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
Modernizacja

Projekt „Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie.” Nr POIS 11.02.00-00-060/12 w ramach działania 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.

Umowa o dofinansowanie

19 grudnia 2012r. podpisano, zapowiadaną w liście intencyjnym z dnia 26 października 2012, umowę dotyczącą dofinansowania projektu modernizacji budynku Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie. Podpisy pod dokumentem złożyli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Michał Merczyński, dyrektor NInA.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosił wg UoD 58 235 294,00 PLN, z czego 85% udzielonego dofinansowania stanowi dotację w formie płatności (ze środków POIiŚ), a 15% - dotację celową (ze środków BP). W trakcie realizacji projektu kwota dofinasowania uległa zmianie. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wyniósł: 54 468 675,47 PLN.

 

Umowa na pełnienie nadzoru autorskiego

W dniu 18.04.2013 podpisana została Umowa na „Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadań w ramach postępowania pt. „Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”.
Nadzór autorski pełnić będzie firma: 
LOCUM M. Paszyn Spółka Komandytowa, ul. Lipowa 33, 62-800 Kalisz

 

Umowa na wykonanie robót budowlanych

W dniu 26.04.2013 podpisana została Umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”.
Wykonawcą robót budowlanych będzie: 
„Remex” Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Krzysztof Wrzosek, Andrzej Cudny Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Grobelnego 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Kwota Umowy: 16 472 000,00 PLN brutto

 

Umowa na wykonanie unijnej tablicy informacyjnej

W dniu 22.05.2013 podpisana została Umowa na wykonanie unijnej tablicy informacyjnej projektu: „Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”.
Wykonawcą będzie: Bielańska Pracownia Szyldów i Reklam „Fajne Szyldy” Andrzej i Michał Rudowscy S.C., Perzyńskiego 9, Warszawa
Kwota Umowy:4 526,40 PLN brutto

 

Umowa na opracowanie projektu zagospodarowania terenu.

W dniu 08.07.2013r. podpisana została Umowa na opracowanie projektu zagospodarowania terenu Narodowego Instytutu Audiowizualnego wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem pozwoleń w związku z realizacją projektu „Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”.
Wykonawca: Biuro Projektów Szumielewicz i Pawłowski Architekci Sp. z o.o., ul. Biały Kamień 8d/24, 02-593 Warszawa
Kwota Umowy : 66 174,00 PLN brutto

 

Umowa na projekty graficzne materiałów promocyjnych.

W dniu 12.07.2013r.. podpisana została Umowa na projekty graficzne materiałów promocyjnych w Projekcie „Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”.
Wykonawca: Jakub Kozik, ZSU Jakub Kozik Design, ul. Międzynarodowa 43/69, 03-922 Warszawa
Kwota Umowy: 2 850,00 PLN brutto.

 

Umowa na dostawę materiałów poligraficznych.

W dniu 19.07.2013r.. podpisana została Umowa na dostawę materiałów poligraficznych w ramach realizacji Projektu „Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”.
Dostawca: Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, ul. Sokołowska 12A, 01-142 Warszawa
Kwota Umowy: 2 484,60 PLN brutto

 

Umowa na wykonanie dodatkowych robót budowlanych.

W dniu 21.08.2013 podpisana została Umowa na wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach projektu: „Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”.
Wykonawca: „Remex” Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Krzysztof Wrzosek, Andrzej Cudny Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Grobelnego 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Kwota Umowy : 303 000,00 PLN brutto

 

Umowa na dostawę gadżetów promocyjnych dla NInA w ramach działań informacyjno – promocyjnych

W dniu 23.08.2013 podpisana została Umowa na dostawę gadżetów promocyjnych dla NInA w ramach działań informacyjno – promocyjnych dla projektu „Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”.
Dostawca: ARP Studio s.c. Przemysław Kiliański, Andrzej Gmitrzuk, ul. Panieńska 5/30, 03-704 Warszawa
Kwota brutto: 102 536,49 PLN brutto

 

Umowa na doradztwo eksperckie przy wyborze systemów informacyjnych.

W dniu 03.02.2014r. podpisana została Umowa na doradztwo eksperckie przy wyborze systemów informatycznych w Projekcie „Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”.
Wykonawca: Michał Cygan; ul. Radwańskiej 1/11, 90-452 Łódź
Kwota Umowy: 10 000,00 PLN brutto.

 

Umowa na doradztwo eksperckie przy wyborze wyposażenia pracowni digitalizacji i cyfrowej rekonstrukcji oraz wyposażenia pomieszczeń w sprzęt multimedialny.

W dniu 03.02.2014 r. podpisana została Umowa na doradztwo eksperckie przy wyborze wyposażenia pracowni digitalizacji i cyfrowej rekonstrukcji oraz wyposażenia pomieszczeń w sprzęt multimedialny w Projekcie „Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”.
Wykonawca: Marek Borzykowski oraz Jakub Stadnik; MEDIA INVENTIONS, ul. Złota 7 lok. 18; 00-019 Warszawa
Kwota Umowy: 71 094,00 PLN brutto.

 

Umowa na wykonanie projektu w zakresie aranżacji wnętrz.

W dniu 31.03.2014 r. podpisana została Umowa na wykonanie projektu w zakresie aranżacji wnętrz w Projekcie „Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”.
Wykonawca: Dawid Strębicki oraz Jolanta Starzak; Atelier Starzak Strebicki – Pracownia Architektury s.c., ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznań
Kwota Umowy: 66 900,00 PLN brutto.

 

Umowa na dostawę archiwum cyfrowego wraz z systemem udostępniania materiałów.

W dniu 21.08.2014 r., podpisana została Umowa na dostawę systemu archiwum cyfrowego wraz 
z system udostępniania materiałów w ramach realizowanego projektu „Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”. 
Wykonawca: Konsorcjum firm: SAD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 107 
oraz ADT Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łączyny 3.
Kwota Umowy : 8 560 800,00 PLN brutto.

 

Umowa na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej.

W dniu 23.07.2014 r. podpisana została Umowa na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej (z wyłączeniem obsługi sekretarskiej i doradztwa merytorycznego) w zakresie zamówień publicznych realizowanych na rzecz Zamawiającego w ramach projektu „Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”.
Wykonawca: CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą przy ul. Wiślanej 8 lok. 1, 00-317 Warszawa
Kwota Umowy : 14 600 PLN brutto miesięcznie (okres trwania umowy: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2014r.)

 

Umowa na dostawę mebli typowych do budynku A.

W dniu 21.10.2014 r. podpisana została Umowa na dostawę mebli typowych do budynku A w ramach realizowanego projektu „Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”.
Dostawca: BTH Solidni Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 25/3, 61-838 Poznań.
Kwota Umowy: 201 351,00 PLN brutto.

 

Umowa na dostawę i instalację wyposażenia pracowni digitalizacji i rekonstrukcji.

W dniu 25.11.2014 r. podpisana została Umowa na dostawę i instalację wyposażenia pracowni digitalizacji i rekonstrukcji w ramach projektu „Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”.
Dostawca: STUDIOTECH Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bażanciej 53.
Kwota Umowy: 10 073 700,00 PLN brutto.

 

Umowa na dostawę i konfigurację wyposażenia komputerowego i urządzeń aktywnych sieci komputerowej.

W dniu 25.11.2014 r. podpisana została Umowa na wyposażenie komputerowe i urządzenia aktywne sieci komputerowej w ramach realizowanego projektu „Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”.
Dostawca: „Trecom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” SKA, z siedziba w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 4/6.
Kwota Umowy: 1 998 750,00 PLN brutto.

 

Umowa na dostawę mebli projektowanych do budynku A.

W dniu 02.12.2014 r. podpisana została Umowa na dostawę mebli projektowanych do budynku A w ramach realizowanego projektu „Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”.
Dostawca: Zakład Produkcyjno-Handlowy LUMAR Jacek Ogórkiewicz, z siedziba przy ul. Wierzbowej 3 w Bydgoszczy.
Kwota Umowy: 747 995,35 PLN brutto.

 

Umowa na wyposażenie wielofunkcyjnej sali widowiskowej oraz system informacji.

W dniu 12.01.2015 r. podpisana została Umowa na dostawę i instalację wyposażenia wielofunkcyjnej sali widowiskowej oraz system informacji w ramach projektu „Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”.
Dostawca: STUDIOTECH Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bażanciej 53.
Kwota Umowy: 5 288 631,00 PLN brutto.

 

Umowa na wykonanie II etapu inwestycji – zagospodarowanie terenu dziedzińca.

W dniu 28.01.2015 r. podpisana została Umowa na wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą zagospodarowania terenu dziedzińca pomiędzy budynkami „A” i „C”, w ramach realizowanego projektu „Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”.
Wykonawca: Konsorcjum firm: AMP Sp. z o.o. oraz A-Projekt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 5G.
Kwota Umowy: 8 892 350,77 PLN brutto.

 

Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.

W dniu 05.02.2015 r. podpisana została Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji: zagospodarowanie ternu dziedzińca pomiędzy budynkami A i C, realizowane w ramach projektu „Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”.
Wykonawca: BUD-INVENT Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Łowickiej 19 w Warszawie.
Kwota Umowy: 113 775,00 PLN brutto.

 

Umowa na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

W dniu 05.02.2015r. podpisana została Umowa na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji: zagospodarowanie ternu dziedzińca pomiędzy budynkami A i C, realizowane w ramach projektu „Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”.
Wykonawca: Biuro Projektów Szumielewicz i Pawłowski Architekci Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Biały Kamień 8D/24 w Warszawie.
Kwota Umowy : 209 100,00 PLN brutto.

 

www.pois.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.mkidn.gov.pl

Logotypy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Infrastruktura i Środowisko i NInA
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko