Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
Modernizacja

Projekt „Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie.” Nr POIS 11.02.00-00-060/12 w ramach działania 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.
 • W dniu 21.02.2013 r. ukazało się ogłoszenie o przetargu na ROBOTY BUDOWLANE dla Projektu: Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie.
  Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej NInA.

 • W dniu 21.03.2013 r. ukazało się ogłoszenie o przetargu na NADZÓR AUTORSKI dla Projektu: Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie.
  Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej NInA.

 • W dniu 25.03.2013 ukazało się ogłoszenie przetargu na NADZÓR INWESTORSKI „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań w ramach postępowania pt. „Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”(nr sprawy: NInA_PN_POIiS_3_2013). Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej NInA.

 • W dniu 29.03.2013 miało miejsce publiczne otwarcie ofert dla przetargu na Roboty Budowlane

 • W dniu 3.04.2013 miało miejsce publiczne otwarcie ofert dla przetargu na Nadzór Autorski

 • W dniu 12.04.2013 miało miejsce publiczne otwarcie ofert dla przetargu na Nadzór Inwestorski

 • W dniu 10.07.2013 ukazało się ogłoszenie na „Dostawa gadżetów promocyjnych dla NInA w ramach działań informacyjno – promocyjnych dla Projektu Modernizacja budynku ,,A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie” (nr sprawy: NInA_PN_POIiS_5_2013)

 • W dniu 5.08.2013 roku o godz. 11:30 miało miejsce otwarcie przetargu na dostawę gadżetów 

 • W dniu 05.05.2014 r. ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu archiwum cyfrowego wraz z systemem udostępniania materiałów w ramach projektu Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie. Dokumentacja dostępna na stronie internetowej NInA.

 • W dniu 06.08.2014 r. ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia komputerowego i urządzeń aktywnych sieci komputerowej w ramach projektu Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie. Dokumentacja dostępna na stronie internetowej NInA

 • W dniu 08.08.2014 r. ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia pracowni digitalizacji i rekonstrukcji w ramach projektu Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie. Dokumentacja dostępna na stronie internetowej NInA.

 • W dniu 28.08.2014 r. ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia wielofunkcyjnej sali widowiskowej oraz systemu informacji w ramach projektu Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”. Dokumentacja dostępna na stronie internetowej NInA.

 • W dniu 09.09.2014 r. ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”. Dokumentacja dostępna na stronie internetowej NInA

 • W dniu 02.10.2014 r. ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli projektowanych w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”. Dokumentacja dostępna na stronie internetowej NInA.

 • W dniu 14.10.2014 r. ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczony pn. „Zagospodarowanie terenu dziedzińca pomiędzy budynkami A i C, realizowane w ramach projektu Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”. Dokumentacja dostępna na stronie internetowej NInA.

 • W dniu 05.11.2014 r. ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczony pn. „Zagospodarowanie terenu dziedzińca pomiędzy budynkami A i C, realizowane w ramach projektu Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”. Dokumentacja dostępna na stronie internetowej NInA.

 • W dniu 23.12.2014 r. ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczony pn. „Zagospodarowanie terenu dziedzińca pomiędzy budynkami A i C, realizowane w ramach projektu Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”. Dokumentacja dostępna na stronie internetowej NInA.

 • W dniu 16.01.2015 r. ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczony na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji zagospodarowanie terenu dziedzińca pomiędzy budynkami A i C, realizowane w ramach projektu Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”. Dokumentacja dostępna na stronie internetowej NInA.

 • W dniu 22.01.2015 r. ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczony na „Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji zagospodarowanie terenu dziedzińca pomiędzy budynkami A i C, realizowane w ramach projektu Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie”. Dokumentacja dostępna na stronie internetowej NInA.

 

Logotypy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Infrastruktura i Środowisko i NInA
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko