Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
Modernizacja

W zmodernizowanej siedzibie Instytutu, oddanej do użytku w 2015 roku, powstały nowoczesne pracownie digitalizacji, laboratoria badawcze oraz rekonstrukcyjne, a także pomieszczenia archiwum. NInA zyskała infrastrukturę, która pozwoli jej na rozszerzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej. Prace modernizacyjne były współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.
Wizualizacja nowej siedziby NInA
Wizualizacja nowej siedziby NInA

 

W ramach realizowanego projektu przeprowadzona została modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

 

W roku 2014 zakończony został całkowicie I etap robót budowlanych. W nowej siedzibie Instytutu powstały nowoczesne pracownie  digitalizacji, laboratoria badawczych oraz rekonstrukcyjne. Stworzone zostały pomieszczenia archiwum. Dodatkowo Instytut zyskał infrastrukturę, dzięki której będzie mógł rozszerzyć działalność kulturalną i edukacyjną, w szczególności dzięki powstaniu NINATEKI oraz przestrzeni edukacyjnych i konferencyjnych, wyposażonych w nowoczesne rozwiązania multimedialne. Dzięki odpowiednio przygotowanemu projektowi architektoniczno-budowlanemu na powierzchni użytkowej ok. 3 000 m² budynku „A”, po procesie modernizacji, powstały pracownie i przestrzenie, które będą pełniły zgodną ze statutem Instytutu funkcję digitalizacyjną, udostępniania, edukacyjno-badawczą i kulturotwórczą oraz archiwum.

 

Profesjonalna i kompleksowa linia do digitalizacji materiałów audiowizualnych, a także odpowiednie narzędzia do rekonstrukcji obrazu i dźwięku, służą procesowi waloryzacji zbiorów, co jest rozwiązaniem niezwykle istotnym zarówno z uwagi na konieczność podnoszenia umiejętności własnych i rozwój potencjału technologicznego NInA, oraz z uwagi na potrzebę posiadania przez państwo alternatywnych narzędzi do realizacji zadań wyjątkowych w zakresie digitalizacji. W ramach misji edukacyjnej organizowane są warsztaty, kursy, konferencje dedykowanych dla animatorów kultury oraz innych podmiotów i środowisk działających w polu kompetencji Instytutu. Ponadto utworzona linia digitalizacyjna, studio nagraniowe czy sala odsłuchowa stanowią doskonałe źródło zdobycia wiedzy praktycznej pod okiem pracowników Instytutu.

 

Prowadzone  programy lekcji do wspólnej realizacji ze szkołami z poziomu gimnazjalnego i średniego, które także stanowią rozwinięcie idei projektów Filmoteka Szkolna i Muzykoteka Szkolna realizowanych przez Instytut w ostatnim okresie. Dzięki zmodernizowanej powierzchni budynku „A” zajęcia edukacyjne odbywają się w nowo powstałych pracowniach badawczych i edukacyjnych, a także w salach konferencyjno-szkoleniowych.

 

W ramach rozszerzonego zakresu rzeczowego realizowanego projektu o prace związane z zagospodarowaniem terenu dziedzińca pomiędzy budynkami „A” i „C” w roku 2015 oddany został do użytku garaż podziemny jak również udostępniony został teren zewnętrzny, na którym zlokalizowane jest kino plenerowe. Otwarta przestrzeń dziedzińca umożliwia organizację koncertów, projekcję filmów oraz prowadzenie różnego rodzaju działań kulturalno-artystycznych.

 


www.pois.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.mkidn.gov.pl

 

Logotypy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Infrastruktura i Środowisko i NInA
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko