Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Logo NInA

Ludzie NInA

Wszystkie nazwiska, stanowiska, numery i adresy, których możesz potrzebować.
Dyrekcja
Dariusz Wieromiejczyk Dyrektor Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego
Tel.: +48 22 380 49 03
E-mail sekretariat@nina.gov.pl
Anna Sienkiewicz-Rogowska Zastępca dyrektora
Tel.: +48 22 380 49 00
E-mail sekretariat@nina.gov.pl
Magdalena Jakubczak Zastępca dyrektora
Tel.: + 48 22 380 49 00
E-mail sekretariat@nina.gov.pl
Agnieszka Majewska Zastępca dyrektora
Tel.: +48 22 380 49 00
E-mail sekretariat@nina.gov.pl
Tel.: +48 22 380 49 00
+48 22 380 49 02
Fax: +48 22 380 49 01
Katarzyna Pollok
kierownik sekretariatu
Tel.: +48 22 380 49 00 (02)
Anna Kołacz
sekretarka
Tel.: +48 22 380 49 00 (02)
Katarzyna Słowik
sekretarka
Tel.: +48 22 380 49 00 (02)
Tel.: +48 22 380 49 95
Beata Zaborek
kierowniczka biura obsługi gości i biblioteki
Marta Bartoszuk
specjalistka ds. obsługi gości
Agnieszka Sierak
specjalistka ds. obsługi gości
Beata Tatarczuk
specjalistka ds. obsługi gości
Patrycja Wszeborowska
specjalistka ds. obsługi gości
Fax: +48 22 380 49 01
Tomasz Kaliński
kierownik działu administracji i inwestycji
Danuta Pomes
zastępca kierownika działu administracji
Tel.: +48 22 380 49 65
Janusz Stępniak
specjalista ds. administracyjnych
Tel.: +48 22 380 49 67
Antoni Rylke
specjalista ds. administracyjnych
Maciej Stanisławski
specjalista ds. technicznych
Irwin Turowski
specjalista ds. technicznych
Tel.: +48 22 380 49 59
Filip Kwiatek
kierownik działu archiwum
Tel.: +48 22 380 49 52
Joanna Małkowska
specjalistka ds. archiwizacji
Tel.: +48 22 380 49 56
Agnieszka Słomska
specjalistka ds. archiwizacji
Tel.: +48 22 380 49 56
Kamil Staszowski
specjalista ds. archiwizacji
Tel.: +48 22 380 49 56
Katarzyna Trzeszkowska
specjalistka ds. archiwizacji
Tel.: +48 22 380 49 57
Aleksandra Wrońska
specjalistka ds. archiwizacji
Tel.: +48 22 380 49 56
Tel.: +48 22 380 49 29
Fax: +48 22 380 49 01
Łukasz Janik
kierownik działu digitalizacji
Halszka Brzóska
specjalistka ds. digitalizacji
Grzegorz Krynicki
specjalista ds. digitalizacji
Daniel Krzewicki
specjalista ds. rekonstrukcji cyfrowej
Tel.: +48 22 380 49 29
Arkadiusz Sagan
specjalista ds. digitalizacji
Natalia Sokolowa
specjalista ds. digitalizacji
Roman Urzędowski
specjalista ds. digitalizacji
Katarzyna Skorupińska-Rusiecka
kierownik działu edukacji i badań
Tel.: +48 22 380 49 87
Grzegorz Krause
zastępca kierownika działu edukacji i badań
Tel.: +48 22 380 49 87
Barbara Giza
specjalistka ds. edukacji i badań
Tel.: +48 22 380 49 81
Ksenia Kakareko
specjalistka ds. edukacji i badań
Tel.: +48 22 380 49 81
Ewa Korzeniowska
specjalistka ds. edukacji i badań
Tel.: +48 22 380 49 82
Aleksandra Mironiuk
specjalistka ds. edukacji i badań
Tel.: 22 380 49 82
Anna Sieniutycz
redaktor i sekretarz redakcji IPSB
Tadeusz Święchowicz
redaktor IPSB
Tel.: +48 22 380 49 91
Fax: +48 22 380 49 01
Łukasz Zdanowicz
kierownik działu IT
Tel.: +48 22 380 49 90
Jerzy Grabiński
specjalista ds. informatycznych
Tel.: +48 22 380 49 91
Marek Wojtkowski
specjalista ds. informatycznych
Tel.: +48 22 380 49 91
Fax: +48 22 380 49 01
Magdalena Jakubczak
kierownik działu prawnego
Tel.: +48 22 380 49 83
Anna Fedyna-Wrona
radca prawny
Małgorzata Czuryk
specjalista ds. prawnych
Marzena Adamczyk
kierownik działu produkcji
Tel.: +48 22 380 49 22
Anna Litwińska
specjalistka ds. produkcji
Tel.: +48 22 380 49 21
Jagoda Nowakowska
specjalistka ds. produkcji
Tel.: +48 22 380 49 20
Tel.: +48 22 380 49 41
Fax: +48 22 380 49 01
Anna Witek
p.o. kierownika działu programowego
Tel.: +48 22 380 49 44
Michał Banasiak
specjalista ds. programowych | redaktor ninateka.pl
Tel.: +48 22 380 49 34
Jan Błaszczak
specjalista ds. programowych | redaktor ninateka.pl
Tel.: +48 22 380 49 34
Melissa Czaplicka
specjalistka ds. programowych
Tel.: +48 22 380 49 40
Piotr Kowalczyk
specjalista ds. programowych | redaktor Muzykotekaszkolna.pl
Zofia Król
specjalistka ds. programowych | redaktorka naczelna Dwutygodnik.com
Tel.: +48 22 380 49 40
Paweł Soszyński
specjalista ds. programowych | redaktor Dwutygodnik.com
Marta Szotkowska
specjalistka ds. programowych | redaktorka ninateka.pl
Tel.: +48 22 380 49 34
Malwina Toczek
specjalistka ds. programowych | fotoedycja
Tel.: +48 22 380 49 43
Paulina Wrocławska
specjalistka ds. programowych | redaktorka Dwutygodnik.com
Tel.: +48 22 380 49 40
Jakub Zgierski
specjalista ds. programowych
Tel.: +48 22 380 49 35
Agata Kwiecińska
specjalista ds. programowych | redaktor naczelna Muzykotekaszkolna.pl
Agnieszka Słodownik
specjalistka ds. programowych | redaktorka Dwutygodnik.com
Marta Wójcicka (urlop macierzyński)
specjalistka ds. artystycznych
Fax: +48 22 380 49 01
Magdalena Nowak-Gniadek
specjalistka ds. obsługi programów
Tel.: +48 22 380 49 51
Fax: +48 22 380 49 45
Zuzanna Ciesielska
p.o. zastępcy kierownika działu projektów internetowych i innowacji
Tel.: +48 22 380 49 45
Tel.: +48 22 380 49 75
+48 22 380 49 76
Fax: +48 22 380 49 01
Sebastian Durbacz
p.o. kierownika działu promocji i komunikacji
Tel.: +48 22 380 49 76
Athina Theodosjadu
zastępca kierownika działu promocji i komunikacji ds. promocji
Tel.: +48 22 380 49 70
Dorota Zajdel
specjalista ds. komunikacji
Tel.: +48 22 380 49 76
Karolina Kryczka
specjalista ds. promocji
Tel.: +48 22 380 49 72
Jacek Cieślak
redaktor
Agata Heft
specjalista ds. promocji
Tel.: +48 22 380 49 74
Fax: +48 22 380 49 01
Magdalena Nowak-Gniadek
kierownik działu
Małgorzata Dziedziak
zastępca kierownika działu sponsoringu i marketingu
Tel.: + 48 22 380 49 71
Anna Milewska
specjalistka ds. marketingu
Tel.: + 48 22 380 49 71
Natalia Nałęcz
specjalistka ds. marketingu i sponsoringu
Tel.: + 48 22 380 49 79
Fax: +48 22 380 49 01
Tomasz Żelazowski
pracownik administracyjny
Tel.: +48 22 380 49 66
Tel.: +48 22 380 49 01
Fax: +48 22 380 49 01
Kamila Żelazowska
główny księgowy
Tel.: +48 22 380 49 01
Małgorzata Rybak
starsza księgowa
Tel.: +48 22 380 49 62
Barbara Baka
starsza księgowa
Tel.: +48 22 380 49 62
Fax: +48 22 380 49 01
Maria Drabczyk
specjalistka ds. relacji międzynarodowych
Tel.: +48 22 380 49 80
Fax: +48 22 380 49 01
Jacek Cieślak
specjalista ds. relacji zewnętrznych
Edyta Mydłowska-Krawcewicz
specjalistka ds. relacji zewnętrznych
Małgorzata Zakrzewska
specjalistka ds. relacji zewnętrznych