Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
Back

Wieloletni Program Rządowy KULTURA+

KULTURA+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015.

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że zakończył się etap oceny formalnej złożonych wniosków. W sekcji Do pobrania znajdziecie Państwo informację o wnioskach, które zostały odrzucone z powodu błędów formalnych.

Celem głównym Priorytetu „Digitalizacja” jest poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego (w tym mniejszości narodowych i etnicznych) za pośrednictwem Internetu dla mieszkańców Polski, zwłaszcza wsi i małych miast.

W ramach tej części Priorytetu wyróżnić należy 5 celów operacyjnych, realizowanych poprzez:
1. zorganizowanie sieci pracowni digitalizacyjnych w Centrach Kompetencji i innych dużych ośrodkach, która znacząco przyśpieszy digitalizację zasobów kulturowych;
2. digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego w tym: materiałów bibliotecznych, muzealiów, zabytków, archiwaliów oraz materiału audiowizualnego;
3. zorganizowanie sieci profesjonalnych repozytoriów cyfrowych w Centrach Kompetencji 
i innych dużych ośrodkach, umożliwiających właściwe przechowywanie zdigitalizowanych zbiorów;
4. udostępnienie zbiorów za pośrednictwem Internetu w postaci cyfrowych muzeów, bibliotek, archiwów, rejestrów, ewidencji, kolekcji zabytków i wortali audiowizualnych;
5. zwiększenie dostępności zbiorów polskich muzeów, bibliotek, archiwów, zbiorów audiowizualnych i zasobów zabytków.

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie projektów przewidujących:
1. tworzenie infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych poprzez: tworzenie i wyposażenie pracowni digitalizacji w skanery, sprzęt komputerowy, urządzenia do masowego przechowywania i udostępniania danych oraz oprogramowanie;
2. digitalizację zasobów kultury i dziedzictwa narodowego w tym muzealiów, zabytków, materiałów archiwalnych, zbiorów bibliotecznych oraz materiałów audiowizualnych;
3. udostępnienie oraz przechowywanie zasobów cyfrowych poprzez prowadzenie archiwów cyfrowych, bibliotek cyfrowych, wirtualnych muzeów oraz mediatek cyfrowych.

Uwaga: Niemożliwe jest złożenie wniosku na projekt realizowany jedynie w zakresie o którym mowa w ust. 1.

Beneficjentami środków mogą być:

  1. Państwowe instytucje kultury, których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  2. Samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe instytucje kultury współprowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  3. Archiwa Państwowe.

Wysokość dotacji z w ramach Priorytetu „Digitalizacja” wynosi:
1) Minimalna kwota wnioskowana – 100 000 zł;
2) Maksymalna kwota wnioskowana – 2 000 000 zł.

Udział procentowy dotacji w ramach Priorytetu „Digitalizacja” stanowi maksymalnie:
1) 100% dofinansowania projektu dla państwowych instytucji kultury i archiwów państwowych;
2) 80% dofinansowania projektu dla samorządowych instytucji kultury. Środki własne wnioskodawcy będą stanowić 20% wszystkich kosztów, które łącznie z dotacją z Priorytetu stanowić będą 100% kosztów realizacji projektu.

Kontakt: 
Narodowy Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

Krzysztof Trochim
krzysztof.trochim@nina.gov.pl
tel. +48 22 380 49 51

Łukasz Nowak
lukasz.nowak@nina.gov.pl
tel. +48 22 380 49 53

Magdalena Pauk
magdalena.pauk@nina.gov.pl
tel. +48 22 380 49 51

See also