Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
Back

Program Edukacja Medialna

Program Edukacja Medialna jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015.

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że zakończył się etap oceny formalnej złożonych wniosków. W sekcji Do pobrania znajdziecie Państwo informację o wnioskach, które zostały odrzucone z powodu błędów formalnych.

Celem głównym Priorytetu „Digitalizacja” jest poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego (w tym mniejszości narodowych i etnicznych) za pośrednictwem Internetu dla mieszkańców Polski, zwłaszcza wsi i małych miast.

W ramach tej części Priorytetu wyróżnić należy 5 celów operacyjnych, realizowanych poprzez:
1. zorganizowanie sieci pracowni digitalizacyjnych w Centrach Kompetencji i innych dużych ośrodkach, która znacząco przyśpieszy digitalizację zasobów kulturowych;
2. digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego w tym: materiałów bibliotecznych, muzealiów, zabytków, archiwaliów oraz materiału audiowizualnego;
3. zorganizowanie sieci profesjonalnych repozytoriów cyfrowych w Centrach Kompetencji 
i innych dużych ośrodkach, umożliwiających właściwe przechowywanie zdigitalizowanych zbiorów;
4. udostępnienie zbiorów za pośrednictwem Internetu w postaci cyfrowych muzeów, bibliotek, archiwów, rejestrów, ewidencji, kolekcji zabytków i wortali audiowizualnych;
5. zwiększenie dostępności zbiorów polskich muzeów, bibliotek, archiwów, zbiorów audiowizualnych i zasobów zabytków.

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie projektów przewidujących:
1. tworzenie infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych poprzez: tworzenie i wyposażenie pracowni digitalizacji w skanery, sprzęt komputerowy, urządzenia do masowego przechowywania i udostępniania danych oraz oprogramowanie;
2. digitalizację zasobów kultury i dziedzictwa narodowego w tym muzealiów, zabytków, materiałów archiwalnych, zbiorów bibliotecznych oraz materiałów audiowizualnych;
3. udostępnienie oraz przechowywanie zasobów cyfrowych poprzez prowadzenie archiwów cyfrowych, bibliotek cyfrowych, wirtualnych muzeów oraz mediatek cyfrowych.

Uwaga: Niemożliwe jest złożenie wniosku na projekt realizowany jedynie w zakresie o którym mowa w ust. 1.

Beneficjentami środków mogą być:
1) Państwowe instytucje kultury, których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
2) Samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe instytucje kultury współprowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
3) Archiwa Państwowe.

 Wysokość dotacji z w ramach Priorytetu „Digitalizacja” wynosi:
1) Minimalna kwota wnioskowana – 100 000 zł;
2) Maksymalna kwota wnioskowana – 2 000 000 zł.

See also