Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
Powrót

Trzejkompozytorzy.pl - utwory Lutosławskiego, Pendereckiego i Góreckiego dostępne bezpłatnie w sieci - informacja prasowa

Pod adresem www.trzejkompozytorzy.pl Narodowy Instytut Audiowizualny udostępnił pionierską w skali światowej muzyczną kolekcję internetową zawierającą niemal wszystkie utwory Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego i Henryka Mikołaja Góreckiego, a także bogaty zbiór informacji o twórczości i życiu Trzech Kompozytorów w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Wyjątkowa muzyczna kolekcja poświęcona artystycznemu dorobkowi Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego i Krzysztofa Pendereckiego to pierwszy tego rodzaju serwis na świecie, przygotowany i udostępniony przez Narodowy Instytut Audiowizualny specjalnie w roku jubileuszowych urodzin kompozytorów.

Od teraz w dowolnym miejscu i czasie sięgać można po twórczość tych wybitnych przedstawicieli polskiej muzyki współczesnej. Pod adresem www.trzejkompozytorzy.pl (wersja polskojęzyczna) orazwww.threecomposers.pl (wersja anglojęzyczna) znaleźć można największy ogólnodostępny zbiór kompozycji Trzech Kompozytorów, zarówno wielkich utworów koncertowych i scenicznych, jak 
i muzyki komponowanej na potrzeby filmów czy spektakli teatralnych. Nagrania zostały starannie wyselekcjonowane pod kątem najwyższego poziomu artystycznego lub szczególnej wartości historycznej. Serwis w ponad 70% powstał w oparciu o materiały archiwalne Polskiego Radia, zdigitalizowane na zlecenie Narodowego Instytutu Audiowizualnego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja, którego NInA jest operatorem. Projekt łączy statutowe zadania Instytutu - digitalizację, archiwizację, rejestrację, udostępnianie i promocję narodowego dziedzictwa audiowizualnego. 

Blisko 300 utworom skomponowanym od 1924 roku aż po czasy obecne towarzyszy 950 artykułów 
w polskiej i angielskiej wersji językowej, dotyczących m.in. genezy czy okoliczności powstania danej kompozycji, przygotowanych przez zespół ekspertów - muzykologów i melomanów. Serwis zawiera również szereg dodatkowych materiałów tekstowych, ikonograficznych i filmowych, dostarczających informacji na temat życia i twórczości artystów. Wśród nich znajduje się m.in. funkcjonalna oś czasu, zestawiająca dorobek kompozytorów na tle znaczących wydarzeń społeczno-kulturalnych XX i XXI wieku, które znalazły odzwierciedlenie w komponowanej przez nich muzyce, czy krótkie formy publicystyczne, znane jako „alfabety”, będące ciekawostkami związanymi z twórczością i życiem prywatnym artystów. Dzięki nim będzie można dowiedzieć się m.in. gdzie mieszkał Witold Lutosławski, jakie miejsce uważał za swój twórczy azyl Henryk Mikołaj Górecki i na co przeznaczył nagrodę pieniężną zdobytą w konkursie w Westfalii Krzysztof Penderecki. Wiele utworów posiada swoje „konteksty”, na które składają się wypowiedzi samych kompozytorów i głosy krytyków, pochodzące m.in. z archiwalnych wydań „Ruchu Muzycznego” czy książek programowych Warszawskiej Jesieni. 

Serwis jest syntetycznym przewodnikiem po twórczości Mistrzów, dostosowanym zarówno do potrzeb i kompetencji wykształconego muzycznie użytkownika, jak również stworzonym z myślą 
o szerokim gronie odbiorców zainteresowanych kulturą. 

Tym z użytkowników, którzy rozpoczynają dopiero swoją przygodę z muzyką współczesną twórcy portalu proponują sięgnięcie po wybór ulubionych utworów przygotowany przez artystów, krytyków muzycznych czy przedstawicieli rodzin Trzech Kompozytorów. Specjalnie na potrzeby serwisu swoje tematyczne playlisty stworzyli m.in. Paweł Mykietyn, Anna Górecka, Antoni Wit czy Jagoda Szmytka.

Oczekiwaniom profesjonalistów z pewnością sprosta zaawansowany system wyszukiwania dostępnych nagrań klasyfikowanych według precyzyjnych haseł kategorii takich jak: „muzyka popularna i użytkowa” (tu m.in. muzyka filmowa, piosenki dla dzieci), „muzyka wokalno-instrumentalna” (m.in. dzieła na głos i fortepian lub inny instrument) czy „muzyka elektroakustyczna”. Możliwe jest również wyszukiwanie według instrumentu występującego w partyturze danego utworu, okresu powstania dzieła, długości nagrania, a nawet zawężanie wyszukiwania do utworów ze śpiewem/recytacją. 

Do niewątpliwych muzycznych atrakcji serwisu należą wykonania pod batutą samych kompozytorów, m.in. „Paroles tissées na tenor i orkiestrę kameralną” Lutosławskiego z 1975 r. (śpiewa angielski tenor Peter Pears, któremu dzieło zostało dedykowane), nagranie jazzowego „Actions” Pendereckiego, zarejestrowane na żywo w 1971 roku podczas festiwalu w Donaueschingen czy „Kantaty o św. Wojciechu” Góreckiego z 2000 roku. Wśród nagrań dostępnych na www.trzejkompozytorzy.pl posłuchać można wykonań światowej sławy instrumentalistów oraz zespołów, m.in. Anne-Sophie Mutter grająca „Łańcuch II. Dialog na skrzypce i orkiestrę” Lutosławskiego pod batutą Jana Krenza; Krystian Zimerman wykonujący po raz pierwszy w Polsce dedykowany mu „Koncert fortepianowy” Lutosławskiego pod batutą kompozytora; Mścisław Rostropowicz grający „II Koncert wiolonczelowy Pendereckiego” czy Kronos Quartet w rejestracjach kwartetów smyczkowych Trzech Kompozytorów. W niektórych nagraniach kompozytorzy występują także w charakterze instrumentalistów np. Witold Lutosławski gra na fortepianie swoje „Melodie ludowe”, „Bukoliki” oraz „Trzy utwory dla młodzieży”; Henryk Mikołaj Górecki towarzyszy przy fortepianie Wandzie Warskiej śpiewającej „Trzy fragmenty do słów Stanisława Wyspiańskiego”, a Krzysztof Penderecki, także na fortepianie (!), akompaniuje Eugenii Umińskiej przy wykonaniu „Trzech miniatur na skrzypce i fortepian”. Ponadto w serwisie znaleźć można nagrania, które nie doczekały się dotąd komercyjnych rejestracji fonograficznych jak choćby opera „Czarna maska” Pendereckiego z Teatru Wielkiego w Warszawie (wrzesień 1988 roku) pod dyrekcją Roberta Satanowskiego; oraz zapisy z prawykonań utworów o nieprzeciętnej wartości historycznej i archiwalnej np. „Uwertura smyczkowa” Lutosławskiego z 1949 roku w Pradze pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga. Nie zabrakło także muzycznych „rarytasów”, takich jak dwuminutowa fanfara „Wratislaviae gloria” napisana przez Góreckiego w 1968 roku dla Andrzeja Markowskiego, ówczesnego szefa Filharmonii Wrocławskiej czy elektroniczna „Aulodia” Pendereckiego - będąca pierwszą propozycją utworu mającego uświetnić ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 roku.

Strona www.trzejkompozytorzy.pl dostępna jest w polskiej i angielskiej wersji językowej, także na urządzeniach mobilnych, dzięki czemu stanowi, wyposażone w walory artystyczne i edukacyjne, narzędzie popularyzujące twórczość kompozytorów w Polsce i upowszechniające polską muzykę współczesną na świecie. 

W swoich założeniach trzejkompozytorzy.pl jest serwisem otwartym, który w przyszłości będzie poszerzany o nowe, także audiowizualne wykonania poszczególnych utworów. 

Autorami tekstów w serwisie jest zespół muzykologów i redaktorów muzycznych pod kierunkiem 
dr hab. Iwony Lindstedt z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt przygotował zespół pracowników Narodowego Instytutu Audiowizualnego. 


Serwis jest zarazem kolekcją specjalną w ramach portalu NINATEKA, prowadzonego przez Narodowy Instytut Audiowizualny na www.ninateka.pl. NINATEKA to główna platforma udostępniania przez NInA zasobów polskiego dziedzictwa audiowizualnego i audialnego. W tej wyjątkowej multimedialnej bibliotece poświęconej kulturze znaleźć można ponad 2500 materiałów: m.in. spektakle teatralne, klasyczne dzieła polskiej animacji, dokumenty, etiudy filmowe, fabuły, koncerty muzyki poważnej i popularnej, archiwalne audycje publicystyczne. 

 

  

Kontakt dla Mediów:
Agnieszka Wolak
rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Audiowizualnego,
T. +48 22 380 49 75 M. +48 503 099 013
E-mail: agnieszka.wolak@nina.gov.pl
www.nina.gov.pl 

Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) to państwowa instytucja kultury powołana w celu digitalizacji, udostępniania i promocji polskiego dziedzictwa audiowizualnego. Misją statutową NInA jest gromadzenie, archiwizacja, rekonstrukcja i udostępnianie najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej, muzycznej i teatralnej. Instytut inicjuje i wspiera festiwale, koncerty, konferencje i wystawy, podejmując współpracę zarówno z uznanymi jak i alternatywnymi twórcami rodzimymi i zagranicznymi. Rejestruje cenne zjawiska polskiej kultury, jest wydawcą wielu unikatowych na rynku serii DVD (także Blu-Ray i 3D) i CD przedstawiających wybitne polskie filmy animowane i dokumentalne jak również najnowszą twórczość współczesnych kompozytorów oraz reżyserów teatralnych i operowych. NInA realizuje projekty wykorzystujące możliwości Internetu i skierowane do szerokiego grona odbiorców. Prowadzi działania z zakresu edukacji medialnej oraz badań dotyczących edukacji audiowizualnej oraz kultury 2.0, współpracując z ekspertami w zakresie nowych mediów, prawa autorskiego i archiwizacji. W 2011 roku Narodowy Instytut Audiowizualny odpowiadał za koncepcję i realizację Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011, stymulując pejzaż kulturalny Polski i zachęcając mieszkańców do aktywnego udziału w interdyscyplinarnym programie poszczególnych projektów, m.in. Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu.

Program Wieloletni Kultura+, priorytet Digitalizacja, został uchwalony przez Radę Ministrów 12 października 2010 roku. Podstawowymi założeniami priorytetu jest digitalizacja obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury służącej digitalizacji. Jego główne cele to digitalizacja zasobów kultury poprzez zakup sprzętu, sam proces digitalizacji oraz udostępnienie zbiorów za pośrednictwem Internetu m.in. w postaci cyfrowych muzeów, bibliotek, archiwów, kolekcji zabytków czy portali audiowizualnych. Priorytet zakłada poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego, a jego realizacja zaplanowana została na lata 2011 - 2015. Operatorem priorytetu Digitalizacja, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA), który pełni zarazem funkcję Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów audiowizualnych. Pozostałe cztery Centra Kompetencji, które wspólnie z NInA są odpowiedzialne za wypracowanie odpowiednich standardów digitalizacji polskiego dziedzictwa kulturowego i opracowanie polityki digitalizacyjnej w ramach priorytetu to: Biblioteka Narodowa - w zakresie digitalizacji obiektów bibliotecznych, Narodowe Archiwum Cyfrowe - digitalizacja materiałów archiwalnych, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów - instytucja wspierająca w zakresie digitalizacji obiektów muzealnych, Narodowy Instytut Dziedzictwa - w zakresie digitalizacji zabytków. Budżet priorytetu Digitalizacja wynosi 120 mln zł z czego blisko 41 mln zł to środki przeznaczone na prace związane z digitalizacją w ramach powołanych pięciu Centrów Kompetencji, a ponad 79 mln zł przeznaczonych jest na projekty państwowych i samorządowych instytucji kultury, Archiwów Państwowych i dotychczasowych instytucji filmowych, które zgłaszają wnioski o dofinansowanie realizowanych przez siebie projektów w ramach przeprowadzanych przez NInA każdego roku procedur konkursowych.