Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
Powrót

Ogłoszono wyniki 5. naboru PW Kultura+, priorytet Digitalizacja. 8,4 mln zł dla 26 instytucji

26 instytucji, w tym studia filmowe, biblioteki, muzea i archiwa, otrzymało dofinansowanie na projekty związane z digitalizacją zasobów kultury i dziedzictwa narodowego w ramach 5. edycji Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja. Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA), operator priorytetu, ogłosił wyniki tegorocznego naboru.

 

 

Łączna kwota dofinansowania, która zostanie rozdysponowana wśród beneficjentów wynosi 8,4 mln zł. Dofinansowanie uzyskało 26 instytucji, w tym 22 państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz 4 archiwa państwowe.

Wśród pozytywnie rozpatrzonych wniosków znalazł się projekt Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, który otrzyma wsparcie w wysokości ponad 246 tys. zł. Celem projektu jest stworzenie pracowni digitalizacji i rozpoczęcie cyfryzacji zasobów wielokulturowego dziedzictwa Ziemi Lubuskiej. Dzięki temu użytkownicy otrzymają natychmiastowy dostęp do zdigitalizowanych materiałów oraz możliwość wykorzystania ich do badań naukowych i działań edukacyjnych. Pracownia pozwoli na rozwinięcie szerokiej współpracy z podmiotami zewnętrznymi współtworzącymi e-bibliotekę.

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku otrzyma 258 tys. zł na realizację projektu cyfryzacji i udostępnienie niezwykle cennej kolekcji 700 zabytkowych pamiątek pielgrzymich wraz z digitalizacją całej dokumentacji powstającej w trakcie prac wykopaliskowych, konserwatorskich, ewidencyjnych i edukacyjnych. Pozyskane w wysokiej jakości cyfrowe materiały zostaną opublikowane w formie aplikacji na stronie internetowej muzeum.

Najwyższą kwotę dofinansowania w ramach tegorocznej edycji PW Kultura+, priorytet Digitalizacja otrzymała Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Ponad 1 mln zł przeznaczonych zostanie m.in. na cyfrową rekonstrukcję filmów dokumentalnych, digitalizację dwustu kronik filmowych i ich cyfrową dystrybucję, aktualizację i modernizację pracowni rekonstrukcji dźwięku oraz rozbudowę biblioteki cyfrowej. 

Inny projekt digitalizacyjny, który otrzyma dofinansowanie na ponad 354 tys. zł, zgłosił Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Projekt ma na celu kontynuację dokumentacji, zabezpieczenia, a także upowszechnienie dziedzictwa Fryderyka Chopina w internecie. Projekt zakłada zdigitalizowanie całego inwentarza instytucji (w sumie ok. 6500 obiektów) do 2020 roku.

Muzeum Sztuki w Łodzi przeznaczy dofinansowanie w kwocie 142 tys. zł na digitalizację prac z Kolekcji Sztuki XX i XXI w. (400 obiektów) a także Kolekcji Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego (300 obiektów). Głównym celem projektu jest digitalizacja i prezentacja w internecie i w aplikacji mobilnej dzieł sztuki o wyjątkowym znaczeniu w skali kraju, m.in. fotografii Jana Bułhaka, Benedykta Jerzego Dorysa, Edwarda Hartwiga, Tadeusza Cypriana oraz fotografii pochodzących z polskich zakładów fotograficznych przełomu XIX i XX w.

Z kolei Archiwum Państwowe w Lublinie dzięki kwocie 618 tys. zł będzie mogło kontynuować digitalizację materiałów archiwalnych, prowadzoną od 2011. Objęte nią są szczególnie cenne dla naukowców i genealogów materiały, które zostaną udostępnione na portalu szukajwarchiwach.pl. W 2015 roku wykonanych zostanie 400 000 skanów z akt stanu cywilnego parafii rzymsko­katolickich, prawosławnych, mojżeszowych oraz innych wyznań, akt parafialnych, ksiąg grodzkich chełmskich, akt miasta Lublina i akt notariuszy.

Wśród pozytywnie rozpatrzonych wniosków znalazły się także projekty Studia Filmowego Zebra iStudia Filmowego Tor, które dzięki dofinansowaniu w wysokości 800 tys. zł (łącznie 1,6 mln zł) przeprowadzą rekonstrukcję klasyków polskiego kina m.in.: „Porno" reż. Marek Koterski, „Kroll" reż. Władysław Pasikowski, „Ga, ga. Chwała bohaterom" reż. Piotr Szulkin, „Dzieje grzechu” reż. Walerian Borowczyk, „Ryś" reż. Stanisław Różewicz, „Spirala" reż. Krzysztof Zanussi.

Szczegółowe wyniki piątego naboru do PW Kultura+, priorytet „Digitalizacja” znajdują się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Audiowizualnego w zakładce „Programy”. W sumie w ramach PW Kultura+, priorytet „Digitalizacja” odbyło się 5 naborów w latach 2011-2015. Dofinansowanych zostało 186 projektów.