Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
BIP

Przetarg nieograniczony na „Zagospodarowanie terenu dziedzińca pomiędzy budynkami A i C, realizowane w ramach projektu Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie” (nr sprawy: NInA_PN_POIiS_9_2014)

Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Zagospodarowanie terenu dziedzińca pomiędzy budynkami A i C, realizowane w ramach projektu Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie” (nr sprawy: NInA_PN_POIiS_9_2014). »

Do pobrania

 

 Uwaga - nowy termin składania ofert - 12 stycznia 2015 r. godz. 11.00

1. Przedmiotem Zamówienia jest zmiana zagospodarowania terenu dziedzińca pomiędzy budynkami „A” i „C” Narodowego Instytutu Audiowizualnego, polegająca na rozbiórce budynku biurowo – magazynowego i budynku garażowego oraz na budowie garażu podziemnego wraz z przebudową sanitariatów i elewacji budynku „C” w ramach realizowanego projektu „Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie” wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. Inwestycja zlokalizowana jest na działce ewidencyjnej nr 26, obr.ewid. 1-04-15 przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie.


2. Przedmiot Zamówienia obejmuje dwa Etapy:
1) Etap 1 – roboty budowlane – wykonanie prac rozbiórkowych obejmujących rozbiórkę budynku biurowo – magazynowego, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego oraz budynku garażowego, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego oraz budowę garażu podziemnego wraz z naniesieniami kubaturowymi (komunikacja z garażem podziemnym, rampa zjazdowa, projektornia, magazyn, śmietnik), przebudowę sanitariatów zlokalizowanych na parterze budynku „C” oraz przebudowę elewacji budynku „C”, które zostaną zrealizowane na podstawie dokumentacji wchodzącej w skład OPZ, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, który Wykonawcy mogą pobrać z FTP Narodowego Instytutu Audiowizualnego:Załącznik nr 1
2) Etap 2 – uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Zamawiający przewiduje zorganizowanie dla Wykonawców wizji lokalnej, obiektów wraz z otoczeniem. Wizja odbędzie się w dwóch terminach, tj. dnia 29 grudnia 2014 r. oraz dnia 7 stycznia 2015 r. (w każdym z tych terminów początek planowany o godz. 10:00) w siedzibie Zamawiającego, tj.:
Narodowy Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
Dziedziniec główny.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 stycznia 2015 roku o godz. 11:00. 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5 02-739 Warszawa. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Termin otwarcia ofert to 12 stycznia 2015 roku o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zwraca się z prośbą do oferentów pobierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ze strony internetowej www.nina.gov.pl o przesłanie danych identyfikacyjnych (adres e-mail, numer fax) na adres e-mail: przetargi@nina.gov.pl na wypadek konieczności przesłania zmiany warunków zamówienia czy też wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących treści SIWZ. 
W temacie wiadomości e-mailowej prosimy wpisać: „Zagospodarowanie dziedzińca”.

Pliki do pobrania
PDF
wyjaśnienia-treści-siwz_31-12-2014.pdf
DOCX
załącznik-nr-3-do-siwz---oświadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia5E38437C7830F1D36E838261.docx
PDF
nina_pn_poiis_9_2014_siwz.pdf
PDF
informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty1F9A4849C151D7A986015357.pdf
DOCX
załącznik-nr-4-do-siwz---oświadczenie-o-spełnianiu-warunków-udziału-w-postępowaniuD3D9F10DA4A9A8CBEA0289FC.docx
DOCX
załącznik-nr-5-do-siwz---formularz-oferta7A3CB3840DF0ACE090EF7FD9.docx
DOCX
załącznik-nr-6-do-siwz---informacja-o-przynależności-do-grupy-kapitałowej239F1C1BBD7ABB6672DD4060.docx
DOCX
załącznik-nr-7-do-siwz---wykaz-robót-budowlanych7E62BEED470D51A394839962.docx
DOCX
załącznik-nr-8-do-siwz---wykaz-osób7322F91EE2D0BA82B903647F.docx
PDF
ogłoszenie-o-zamówieniuCC4C377DB5A8426513106EFF.pdf
PDF
wyjaśnienia-treści-siwz_7-01-2015.pdf
PDF
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf