Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
BIP

Przetarg nieograniczony na „Zagospodarowanie terenu dziedzińca pomiędzy budynkami A i C, realizowane w ramach projektu Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie” (nr sprawy: NInA_PN_POIiS_8_2014)

Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Zagospodarowanie terenu dziedzińca pomiędzy budynkami A i C, realizowane w ramach projektu Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie” (nr sprawy: NInA_PN_POIiS_8_2014).

Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Zagospodarowanie terenu dziedzińca pomiędzy budynkami A i C, realizowane w ramach projektu Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie” (nr sprawy: NInA_PN_POIiS_8_2014).

1. Przedmiotem zamówienia jest zmiana zagospodarowania terenu dziedzińca pomiędzy budynkami „A” i „C” Narodowego Instytutu Audiowizualnego, polegająca na rozbiórce budynku biurowo – magazynowego i budynku garażowego oraz na budowie garażu podziemnego wraz z przebudową sanitariatów i elewacji budynku „C” w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie. Inwestycja zlokalizowana jest na działce ewidencyjnej nr 26, obr.ewid. 1-04-15 przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa Etapy:
1) Etap 1 – wykonanie prac rozbiórkowych obejmujących rozbiórkę budynku biurowo – magazynowego, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego oraz budynku garażowego, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego,
2) Etap 2 – budowę garażu podziemnego wraz z naniesieniami kubaturowymi (komunikacja z garażem podziemnym, rampa zjazdowa, projektornia, magazyn, śmietnik),przebudowę sanitariatów zlokalizowanych na parterze budynku „C” oraz przebudowę elewacji budynku „C”,
które zostaną zrealizowane na podstawie dokumentacji wchodzącej w skład OPZ, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, który oferenci mogą pobrać z FTP Narodowego Instytutu Audiowizualnego:Załącznik nr 1

Zamawiający przewiduje zorganizowanie dla Wykonawców wizji lokalnej, obiektów wraz z otoczeniem. Wizja odbędzie się w dwóch terminach, tj. dnia 13 oraz dnia 17 listopada 2014 r. (w każdym z tych terminów początek planowany o godz. 10:00) w siedzibie Zamawiającego, tj.:
Narodowy Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
Dziedziniec główny.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 listopada 2014 roku o godz. 11:00. 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5 02-739 Warszawa. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Termin otwarcia ofert to 21 listopada 2014 roku o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zwraca się z prośbą do oferentów pobierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ze strony internetowej www.nina.gov.pl o przesłanie danych identyfikacyjnych (adres e-mail, numer fax) na adres e-mail: przetargi@nina.gov.pl na wypadek konieczności przesłania zmiany warunków zamówienia czy też wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących treści SIWZ. 
W temacie wiadomości e-mailowej prosimy wpisać: „Zagospodarowanie dziedzińca”.

Pliki do pobrania
PDF
informacja-o-uniważnieniu-postępowania_nina_pn_poiis_8_2014.pdf
PDF
ogłoszenie-o-zamówieniu241AE54887600451ED2A104B.pdf
PDF
siwz_nina_pn_poiis_8_2014.pdf