Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
BIP

Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_2_2015

Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji: zagospodarowanie terenu dziedzińca pomiędzy budynkami A i C, realizowane w ramach projektu Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie” Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_2_2015.

Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji: zagospodarowanie terenu dziedzińca pomiędzy budynkami A i C, realizowane w ramach projektu Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie” Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_2_2015.

  1. Przedmiotem Zamówienia jest sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji: zagospodarowanie terenu dziedzińca pomiędzy budynkami A i C, realizowane w ramach projektu Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie, obejmującej wykonanie prac rozbiórkowych: rozbiórkę budynku  biurowo – magazynowego, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego oraz budynku garażowego, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego oraz budowę garażu podziemnego wraz z naniesieniami kubaturowymi (komunikacja z garażem podziemnym, rampa zjazdowa, projektornia, magazyn, śmietnik), przebudowę sanitariatów zlokalizowanych na parterze budynku „C” oraz przebudowę elewacji budynku „C”, które zostaną zrealizowane na podstawie dokumentacji wchodzącej w skład OPZ wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.
  2. Opis przedmiotu zamówienia zwany dalej „OPZ” znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
  3. Kompletna dokumentacja projektowa inwestycji, która będzie objęta przedmiotem Zamówienia znajduje się załączniku do OPZ, dostępnym pod adresem  Załącznik nr 1
  4. Planowane rozpoczęcie inwestycji – luty 2015 r.

 Termin składania ofert upływa w dniu 29 stycznia 2015 roku o godz. 16:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5 02-739 Warszawa. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 Termin otwarcia ofert to 29 stycznia 2015 roku o godz. 16:30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zwraca się z prośbą do oferentów pobierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ze strony internetowej www.nina.gov.pl o przesłanie danych identyfikacyjnych (adres e-mail, numer fax) na adres e-mail: przetargi@nina.gov.pl na wypadek konieczności przesłania zmiany warunków zamówienia czy też wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących treści SIWZ.

W temacie wiadomości e-mailowej prosimy wpisać: „Nadzór autorski”.

Pliki do pobrania
DOCX
załącznik-nr-4-do-siwz---oświadczenie-o-spełnianiu-warunków-udziału-w-postępowaniu11C77F1624FEE3222C5C9A85.docx
DOCX
załącznik-nr-6-do-siwz---informacja-o-przynależności-do-grupy-kapitałowej26D4E3972FCA23C73DB86159.docx
DOCX
załącznik-nr-3-do-siwz---oświadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia02F0224EA4ED225C651D9B24.docx
DOCX
załącznik-nr-5-do-siwz---formularz-oferta51CDE0AEB68FE4A968C5EA08.docx
DOCX
załącznik-nr-8-do-siwz---wykaz-osób52EE5F268A7130FD7DA1CBED.docx
PDF
nina_pn_poiis_2_2015_siwz329AD6AC8CBD2246B23C5805.pdf
PDF
informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty0DBEA6F31ADA542CDCEE1111.pdf
DOCX
załącznik-nr-7-do-siwz---wykaz-usług.docx
PDF
ogłoszenie-o-zamówieniu92BD4040F114ADBE6DC84E85.pdf