Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
BIP

Przetarg nieograniczony „Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i porządku w obiektach oraz na terenie zewnętrznym Narodowego Instytutu Audiowizualnego” Numer postępowania: NInA_PN_9_2015

Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i porządku w obiektach oraz na terenie zewnętrznym Narodowego Instytutu Audiowizualnego” Numer postępowania: NInA_PN_9_2015.

UWAGA - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT - 11.12.2015 R. GODZ. 11.00

1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa utrzymania czystości i porządku na terenie posesji oraz w obiektach będących własnością Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie, zgodnie z Załącznikami nr 1 i 2 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:

1) część I: usługa utrzymania czystości i porządku na terenie posesji oraz w garażu podziemnym Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie

2) część II: usługa kompleksowego sprzątania powierzchni obiektów użytkowanych na potrzeby Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie.

Zamawiający przewiduje zorganizowanie dla wykonawców wizji lokalnej obiektów. Wizja odbędzie się w terminie 7.12.2015 r. (początek planowany o godz. 10:00) w siedzibie Zamawiającego, tj.: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, Dziedziniec główny. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawie wejścia na teren: Izabella Tarnowska - +48 22 380 49 89 fax (+48 22 380 49 01), e-mail przetargi@nina.gov.pl . W celu uczestnictwa w wizji lokalnej wykonawca musi najpóźniej na 1 dzień roboczy przed planowanym terminem wizji lokalnej przesłać na ww. fax lub adres mailowy listę osób uczestniczących w wizji lokalnej.

Termin składania ofert upływa w dniu 11 grudnia 2015 roku o godz. 11:00. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5 02-739 Warszawa. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Termin otwarcia ofert to 11 grudnia 2015 roku o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zwraca się z prośbą do oferentów pobierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ze strony internetowej www.nina.gov.pl o przesłanie danych identyfikacyjnych (adres e-mail, numer fax) na adres e-mail: przetargi@nina.gov.pl na wypadek konieczności przesłania zmiany warunków zamówienia czy też wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących treści SIWZ. W temacie wiadomości e-mailowej prosimy wpisać: „Sprzątanie”.

Pliki do pobrania
PDF
NInA_PN_9_2015_SIWZ.pdf
DOCX
Załączniki 4-8 w wersji edytowalnej.docx
PDF
NInA_PN_9_2015_ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDF
Wyjaśnienia treści SIWZ_NInA_PN_9_2015_4.12.15.pdf
PDF
Zestawienie okien_budynek A.pdf
PDF
Wyjaśnienia treści SIWZ_NInA_PN_9_2015_7.12.15_zmiana treści SIWZ.pdf
PDF
NInA_PN_9_2015_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDF
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_NInA_PN_9_2015_część II.pdf
PDF
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_NInA_PN_9_2015_część I.pdf