Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
BIP

Przetarg nieograniczony na druk katalogu na potrzeby Festiwalu Kultura 2.0 w 2012 r.

Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony na druk katalogu na potrzeby Festiwalu Kultura 2.0. w 2012 r. (NInA_PN_9_2012)

Data ogłoszenia – 5.10.2012 r.


Termin składania ofert upływa w dniu 15 października 2012 roku o godz. 10:00. 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5 02-739 Warszawa. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Termin otwarcia ofert to 15 października 2012 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zwraca się z prośbą do oferentów pobierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ze strony internetowej www.nina.gov.pl o przesłanie danych identyfikacyjnych (adres e-mail, numer fax) na adres e-mail: przetargi@nina.gov.pl na wypadek konieczności przesłania zmiany warunków zamówienia czy też wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących treści SIWZ.

W temacie wiadomości e-mailowej prosimy wpisać: „NInA – katalog Kultura 2.0.”.

Zamawiający informuje, iż w związku ze złożenia przez Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ zmianie uległ Opis Przedmiotu Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu oraz zmianie uległo ogłoszenie o zamówieniu z dnia 5.10.2012 r.