Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
BIP

Przetarg nieograniczony „Utrzymanie i rozwój Systemu NINATEKA” Numer postępowania: NInA_PN_8_2015

Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Utrzymanie i rozwój Systemu NINATEKA” Numer postępowania: NInA_PN_8_2015.

Przedmiotem Zamówienia jest usługa utrzymania i rozwoju Systemu, na który składa się Serwis NINATEKA, CMS Insys Play NINATEKA, system Single Sign-On, platforma do transkodowania i dystrybucji w internecie materiałów audiowizualnych i audialnych, moduły integracji z SAM oraz API wraz ze wszystkimi treściami i materiałami audiowizualnymi (plikami) udostępnianymi poprzez System w internecie, zintegrowane ze sobą. Świadczenie usług przez Wykonawcę w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 r. polega na:

1)       hostingu, utrzymaniu i obsłudze Systemu;

2)     wykonaniu migracji Systemu wraz z migracją contentu;

3)     utrzymaniu oraz dystrybucji w internecie materiałów audiowizualnych i audialnych;

4)      zapewnieniu wydajności, obsłudze administracyjnej i SLA;

5)     zapewnienie gotowości webmasterskiej i administracyjnej na okoliczność co najmniej 3 Akcji Specjalnych;

6)     rozwoju Systemu przez cały okres trwania umowy w ramach 60 roboczogodzin;

7)      udzieleniu gwarancji i licencji,

zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ

 

Termin składania ofert upływa w dniu 29 października 2015 roku o godz. 11:00.

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5 02-739 Warszawa. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Termin otwarcia ofert to 29 października 2015 roku o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą do oferentów pobierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ze strony internetowej www.nina.gov.pl o przesłanie danych identyfikacyjnych (adres e-mail, numer fax) na adres e-mail: przetargi@nina.gov.pl na wypadek konieczności przesłania zmiany warunków zamówienia czy też wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących treści SIWZ.

 

W temacie wiadomości e-mailowej prosimy wpisać: „NINATEKA”.

Pliki do pobrania
PDF
NInA_PN_8_2015_SIWZ.pdf
DOC
Załącznik nr 4 do SIWZ_oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
DOC
Załącznik nr 3 do SIWZ_oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOC
Załącznik nr 6 do SIWZ_informacja o przynależności do grupy kapitałowej.doc
DOC
Załącznik nr 5 do SIWZ_formularz oferta.doc
DOC
Załącznik nr 8 do SIWZ_wykaz osób.doc
PDF
ogłoszenie o zamówieniu.pdf (2)
XLSX
Załącznik do wyjaśnień treści SIWZ-zestawienie serwerów.xlsx
DOC
Załącznik nr 7 do SIWZ_wykaz usług_poprawiony.doc
PDF
Wyjaśnienia treści SIWZ_NInA_PN_8_2015_23.10.15.pdf
PDF
Wyjaśnienia treści SIWZ_NInA_PN_8_2015_26.10.15.pdf
PDF
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_NInA_PN_8_2015.pdf