Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
BIP

Usługa kompleksowej dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Narodowego Instytutu Audiowizualnego

Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Usługa kompleksowej dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Narodowego Instytutu Audiowizualnego (Numer postępowania: NInA_PN_4_2016).

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi kompleksowej dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Narodowego Instytutu Audiowizualnego, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 19 grudnia 2016 roku o godz. 11:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5 02-739 Warszawa. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Termin otwarcia ofert to 19 grudnia 2016 roku o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zwraca się z prośbą do oferentów pobierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ze strony internetowej www.nina.gov.pl o przesłanie danych identyfikacyjnych (adres e-mail, numer fax) na adres e-mail: przetargi@nina.gov.pl na wypadek konieczności przesłania zmiany warunków zamówienia czy też wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących treści SIWZ.

W temacie wiadomości e-mailowej prosimy wpisać: „Energia”.

Pliki do pobrania
PDF
Ogłoszenie o Zamówieniu NInA_PN_4_2016.pdf
PDF
NInA_PN_4_2016_SIWZ.pdf
PDF
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia NInA_PN_4_2016.pdf
PDF
Wyjaśnienia treści SIWZ NInA_PN_4_2016 15.12.2016.pdf
PDF
Informacja w trybie art. 86. ust. 5 Ustawy PZP 20.12.2016.pdf
PDF
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.12.2016.pdf
PDF
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia NInA_PN_4_2016.pdf