Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
BIP

Dostawa skanera taśmy filmowej dla Narodowego Instytutu Audiowizualnego

Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Dostawa skanera taśmy filmowej dla Narodowego Instytutu Audiowizualnego”. Numer postępowania: NInA_PN_3_2016.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i instalacja szybkiego skanera taśmy filmowej 35mm/16mm/8mm, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia („OPZ”), stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 7 października 2016 roku o godz. 11:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5 02-739 Warszawa. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Termin otwarcia ofert to 7 października roku o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zwraca się z prośbą do oferentów pobierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ze strony internetowej www.nina.gov.pl o przesłanie danych identyfikacyjnych (adres e-mail, numer fax) na adres e-mail: przetargi@nina.gov.pl na wypadek konieczności przesłania zmiany warunków zamówienia czy też wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących treści SIWZ.

W temacie wiadomości e-mailowej prosimy wpisać: „Skaner”.

Pliki do pobrania
PDF
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28_10_2016.pdf
PDF
NInA_PN_3_2016_wyjaśnienia treści SIWZ_4.10.16.pdf
PDF
NInA_PN_3_2016_Informacja w trybie art. 86.ust.5 Ustawy - prawo zamówień publicznych.pdf
PDF
NInA_PN_3_2016 _SIWZ.pdf
DOCX
NInA_PN_3_2016_załącznik 6 w wersji edytowalnej.docx
DOCX
NInA_PN_3_2016_załącznik 7 w wersji edytowalnej.docx
DOCX
NInA_PN_3_2016_załączniki 3-5 w wersji edytowalnej.docx
PDF
NInA_PN_3_ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDF
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf