Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
BIP

Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i porządku na terenie zewnętrznym Narodowego Instytutu Audiowizualnego

Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i porządku na terenie zewnętrznym Narodowego Instytutu Audiowizualnego (Numer postępowania: NInA_PN_1_2017)

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi kompleksowego utrzymania czystości i porządku na terenie zewnętrznym Narodowego Instytutu Audiowizualnego, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu  20 marca 2017 roku o godz. 11:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5 02-739 Warszawa. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Termin otwarcia ofert to 20 marca 2017 roku o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zwraca się z prośbą do oferentów pobierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ze strony internetowej www.nina.gov.pl o przesłanie danych identyfikacyjnych (adres e-mail, numer fax) na adres e-mail: przetargi@nina.gov.pl na wypadek konieczności przesłania zmiany warunków zamówienia czy też wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących treści SIWZ.

W temacie wiadomości e-mailowej prosimy wpisać: „Sprzątanie zewnętrzne”.

Pliki do pobrania
PDF
Ogloszenie o zamówieniu NInA_PN_1_2017.pdf
PDF
SIWZ_NInA_PN_1_2017.pdf
PDF
Wyjaśnienia treści SIWZ_NInA_PN_1_2017 16.03.17.pdf
DOCX
Załączniki nr 3-8 do SIWZ w wersji Word.docx
PDF
NInA_PN_1_2017_informacja w trybie art. 86 ust.5 Ustawy -prawo zamóweń publicznych.pdf
PDF
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_NInA_PN_1_2017_13.04.2017.pdf
PDF
NInA_PN_1_2017_Ogłooszenie o udzieleniu zamówienia.pdf