Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
BIP

Przetarg nieograniczony "Stworzenie i wdrożenie strony internetowej Muzykoteka Szkolna".Numer postępowania: NInA_PN_1_2016

Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 („Zamawiający”), ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Stworzenie i wdrożenie strony internetowej Muzykoteka Szkolna”. Numer postępowania: NInA_PN_1_2016.

Przedmiotem zamówienia jest usługa stworzenia i wdrożenia systemu, na który składa się stworzenie serwisu internetowego Muzykoteka Szkolna i CMS, na podstawie koncepcji dostarczonej przez Zamawiającego, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że informacje zawarte w koncepcji serwisu internetowego Muzykoteka Szkolna („Koncepcja”) są informacjami poufnymi i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwarozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Koncepcja zaś, jako utwór, jest ponadto przedmiotem ochrony prawa autorskiego. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu do zapoznania się z Koncepcją  w celu przygotowania oferty proszeni są o przesłanie na adres: przetargi@nina.gov.pl wniosku o uzyskanie dostępu do Koncepcji poprzez FTP Zamawiającego w formie loginu i hasła. Dane dostępowe zostaną przekazane Wykonawcom, którzy wraz z wnioskiem prześlą podpisane oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 9 do SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu  13 kwietnia 2016 roku o godz. 11:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5 02-739 Warszawa. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Termin otwarcia ofert to 13 kwietnia 2016 roku o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zwraca się z prośbą do oferentów pobierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ze strony internetowej www.nina.gov.pl o przesłanie danych identyfikacyjnych (adres e-mail, numer fax) na adres e-mail: przetargi@nina.gov.pl na wypadek konieczności przesłania zmiany warunków zamówienia czy też wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących treści SIWZ.

W temacie wiadomości e-mailowej prosimy wpisać: „MUZYKOTEKA SZKOLNA”.

Pliki do pobrania
DOC
Załączniki 3-8 w wersji edytowalnej.doc
PDF
NInA_PN_1_2016_SIWZ.pdf
DOC
Załącznik nr 9 - oświadczenie do pobrania koncepcji.doc
PDF
ogłoszenie o zamówieniu.pdf (3)
PDF
NInA_PN_1_2016_wyjaśnienia treści SIWZ_7.04.16.pdf
PDF
NInA_PN_1_2016_informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf