Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
BIP

przetarg nieograniczony pn. „Digitalizacja zbiorów audialnych Radia Łódź”(nr sprawy: NInA_PN_11_2012).

Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Digitalizacja zbiorów audialnych Radia Łódź”(nr sprawy: NInA_PN_11_2012).

Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja zbiorów dźwiękowych Radia Łódź i zachowanie ich w postaci plików. Zamawiający udziela zamówienia w pięciu częściach. Oferta częściowa może być złożona na jedną lub kilka z niżej wymienionych części przedmiotu zamówienia: 
1) Część I (Nagrania Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi) - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr. 2 do SIWZ.
2) Część II (Nagrania Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi + audycje) - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr. 2 do SIWZ.
3) Część III (Nagrania Orkiestry Mandolinistów + audycje) - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr. 2 do SIWZ.
4) Część IV (Koncerty muzyczne + audycje) - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr. 2 do SIWZ.
5) Część V (Nagrania muzyki kameralnej, chóry, festiwale + audycje) - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr. 2 do SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 19 listopada 2012 roku o godz. 11:00. 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5 02-739 Warszawa. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Termin otwarcia ofert to 19 listopada 2012 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zwraca się z prośbą do oferentów pobierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ze strony internetowej www.nina.gov.pl o przesłanie danych identyfikacyjnych (adres e-mail, numer fax) na adres e-mail: przetargi@nina.gov.pl na wypadek konieczności przesłania zmiany warunków zamówienia czy też wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących treści SIWZ.

W temacie wiadomości e-mailowej prosimy wpisać: „Digitalizacja zbiorów audialnych Radia Łódź”.