Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
BIP

Przedmiot działalności

Przedmiotem działania Narodowego Instytutu Audiowizualnego jest upowszechnianie oraz promowanie kultury, nauki i edukacji ze szczególnym uwzględnieniem twórczości audialnej i audiowizualnej, w tym filmowej. W tym celu Instytut będzie w szczególności:

 1. gromadził, archiwizował i dokumentował twórczość audiowizualną;
 2. prowadził digitalizację i rekonstrukcję utworów audiowizualnych;
 3. podejmował działania w celu stworzenia warunków powszechnego dostępu do twórczości audiowizualnej;
 4. współtworzył, produkował, rejestrował i promował dzieła kultury o wysokim poziomie artystycznym w celu ich emisji w programach mediów publicznych i prywatnych;
 5. prowadził działalność wydawniczą;
 6. współorganizował wydarzenia o ważnym znaczeniu dla kultury, nauki i edukacji;
 7. prowadził działania edukacyjne i szkoleniowe w sferze działalności kulturalnej;
 8. produkował audycje telewizyjne i radiowe o wysokim poziomie artystycznym, dotyczące zagadnień związanych z kulturą, nauką lub edukacją w celu ich emisji w programach mediów publicznych i prywatnych lub internecie albo rozpowszechniania w inny sposób;
 9. przygotowywał na potrzeby własne oraz administracji publicznej, szczególnie dla Ministra corocznych raportów z dziedziny objętej zakresem działalności Instytutu; szczegółowa tematyka i zakres corocznych raportów uzgadniane są z Ministrem;
 10. inicjował i prowadził projekty badawcze, opracowywał i zlecał analizy i ekspertyzy służące diagnozie oraz prognozowaniu kierunków rozwoju dziedziny objętej zakresem działania Instytutu;
 11. wykorzystywał nowe technologie (w tym internet) do działań w zakresie promocji kultury, nauki i edukacji;
 12. inicjował badania w sferze komunikacji społecznej i upowszechniał ich wyniki w sferze kultury;
 13. poszukiwał nowego języka i nowych form przekazu;
 14. upowszechniał w mediach oraz wydawnictwach dokonania naukowe i popularyzatorskie w sferze kultury;
 15. realizował programy mające na celu finansowanie lub współfinansowanie działań digitalizacyjnych, upowszechnieniowych i edukacyjnych w sferze kultury, poprzez udzielanie dofinansowania realizatorom zadań objętych programem.