Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
BIP

Majątek

Informacje ogólne

Narodowy Instytut Audiowizualny jest państwową jednostką budżetową działającą według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz w aktach wykonawczych do ustawy. Majątek NInA może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową NInA. Do składania w imieniu NInA oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych upoważniony jest dyrektor lub jego zastępca łącznie z głównym księgowym lub z upoważnionym indywidualnie pełnomocnikiem.

Informacje dot. majątku NInA

Majątek Narodowego Instytutu Audiowizualnego – stan na dzień 1 stycznia 2013 roku:
Majątek trwały: 53 186 tys. PLN
Wartości niematerialne i prawne: 1 086 tys. PLN