Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
BIP

O Narodowym Instytucie Audiowizualnym

Narodowy Instytut Audiowizualny to ośrodek specjalizujący się w digitalizacji i koordynujący program zachowania, rozbudowy i udostępniania cyfrowego dziedzictwa kulturowego. Podlega Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

NInA został powołany 1 kwietnia 2009 r. w wyniku przemianowania, działającego od roku 2005 Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego. Tym samym znacząco rozszerzone zostały cele statutowe stawiane tej instytucji. Oprócz rejestrowania najbardziej wartościowych zjawisk polskiej kultury i działalności wydawniczej, misją Narodowego Instytutu Audiowizualnego jest systematyczna digitalizacja i upowszechnianie dostępu do zrekonstruowanych i zapisanych cyfrowo materiałów.

Status prawny

Narodowy Instytut Audiowizualny jest państwową instytucją kultury działającą na podstawie poniższych aktów prawnych: 

  1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm.)
  2. Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu
  3. Statutu NInA (tekst ujednolicony).

Podstawa prawna

Obowiązek udostępniania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej  urzędowym publikatorze teleinformatycznym - wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.). Szczegółowe zasady działania stron Biuletynu Informacji Publicznej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68).

Dostęp do informacji nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej NInA

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej NInA może być, zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępniona na wniosek. Wypełniony wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy przesłać listownie, na adres:

Narodowy Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

bip@nina.gov.pl

 

 

Kontakt

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
ul.Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa


tel.: 22 380 49 00
fax: 22 380 49 01
e-mail: sekretariat@nina.gov.pl

NIP: 521 378 48 38