Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Logo NInA
fot. Dean Hochman, flickr, CC BY 2.0
Powrót

Stacja konsultacja!

Reprezentujesz kulturalną organizację pozarządową? Weź udział w konsultacjach publicznych Założeń Programu współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z organizacjami pozarządowymi na lata 2017–2019.

Pomóż doprecyzować i zweryfikować potrzeby NGO w zakresie współpracy z MKiDN na najbliższe lata. Zgłoszone przez ciebie uwagi i propozycje rozwiązań zostaną zebrane i włączone do dokumentu.

Jak wziąć udział?

Konsultować program mogą organizacje pozarządowe przez swoich przedstawicieli i osoby związane sektorem pozarządowym.

Dokument do konsultacji znajduje się na stronie stacja-konsultacja.pl. Dołączono do niego formularz konsultacyjny, składający się z pytań zamkniętych oraz otwartych. Aby skonsultować Założenia, należy zamieścić odpowiedzi na portalu (konieczne logowanie) albo przesłać wypełniony formularz emailem na adres: konsultacje@ofop.eu do 18 września 2015.

Organizatorzy

Organizatorem konsultacji jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Założenia powstały w ramach realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych projektu Programy dla zmiany – partycypacyjne tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym. Opracował je Zespół Konsultacyjny, w skład którego weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych i MKiDN.

Zobacz również