Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Logo NInA
wystawa Muzeum społeczne, fot. Malwina Toczek
Powrót

Muzeum społeczne | Akcja artystyczna

Zobacz efekt akcji artystycznej Muzeum Społeczne Krzysztofa Żwirblisa – wystawę , złożoną z osobistych przedmiotów, przekazanych przez naszych sąsiadów, mieszkańców Służewa.

Akcja opiera się na założeniu, że każdy z nas jest swoim osobistym „muzeum” – ma swoją historię i związane z nią pamiątki, a także własne pasje, hobby lub działalność artystyczną. Każdy też może, na swój własny sposób, oprowadzić po tym muzeum gości – opowiedzieć swoją historię.

Najważniejszym elementem akcji jest film o mieszkańcach Służewa, który zostanie wyświetlony w czasie wernisażu na ścianie budynku NInA. Sama wystawa ma charakter tymczasowy i składa się z obiektów wypożyczonych od uczestników akcji, a także prac wykonanych przez dzieci w ramach warsztatu plastycznego. Obiekty pamiątki, archiwalia i dzieła sztuki będzie można oglądać tylko przez dziesięć dni.

Organizator akcji, Krzysztof Żwirblis, tak opisuje założenia akcji: 

,,

Akcja zostanie przeprowadzona w najbliższej okolicy siedziby NInA, na terenie osiedla, którego domy położone są wzdłuż ulic Mozarta , Sonaty i J.S. Bacha. Bloki otaczają z trzech stron teren, który ma spełniać funkcje wspólne. Tam też zorganizujemy gołym niebem kilka sesji warsztatu plastycznego dla dzieci i młodzieży. Osiedle ma już także swoją historię, niejednokrotnie dramatyczną, o czym przypomina mural upamiętniający Zdzisława Beksińskiego, w prześwicie bloku przy ul. Sonaty 6.

Ponieważ ten typ osiedla jest zwulgaryzowaną wersją koncepcji Le Corbusiera, pytanie o wspólnotowe urządzenia wewnątrz i w okolicach bloków będzie jednym z ważniejszych tematów rozmów z mieszkańcami. Realizacja Muzeum społecznego powinna przynajmniej częściowo znieść anonimowość mieszkańców oraz alienację, poprzez ujawnianie prywatnych treści w przestrzeni publicznej i poruszyć ważne dla nich problemy społeczne i estetyczne. Wreszcie umożliwić realizację ich potrzeb kulturalnych w nowej sąsiedzkiej instytucji kultury. Stanowiłoby to dobry punkt wyjścia dla przyszłych działań artystycznych i społecznych, które będą sprzyjać powstawaniu świadomej wspólnoty lokalnej.

Zobacz również