Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Logo NInA
fot. Urszula Tarasiewicz
Powrót

Marcin Masecki i Orkiestra Dęta OSP w Słupcy | Premiera albumu

Symfonia nr 1 „Zwycięstwo” stanowi rzeczywistą wygraną idei takich jak lokalność, oddolna inicjatywa i integracja. Najnowsze kompozycje Marcina Maseckiego w wykonaniu półamatorskiej orkiestry ukazały się na płycie nakładem Turning Sounds. NInA jest partnerem tego wydawnictwa.

Symfonia nr 1 „Zwycięstwo” została napisana przez Marcina Maseckiego dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy w ramach programu Wielkopolska: Rewolucje. Jego celem jest integracja i twórcza prowokacja lokalnych społeczności, łączenie pokoleń, definiowanie tożsamości poprzez miejsce zamieszkania. Taka inicjatywa przełamuje też stereotyp głoszący, że poza centrum nie ma potencjalnych odbiorców (i współtwórców) sztuki awangardowej, krytycznej.

Sam Masecki od kilku lat konsekwentnie pracuje z większymi składami: Profesjonalizmem, Warszawską Orkiestrą Rozrywkową im. Igora Krenza i Polonezami, jednak zasiadają w nich zawodowi muzycy mający stały kontakt z podobną twórczością. Tym razem kompozytor spotkał się z instrumentalistami z zupełnie innego obiegu kultury: orkiestrą dętą z niedużego wielkopolskiego miasta. Dla Maseckiego praca z Orkiestrą to, podobnie jak w przypadku Polonezów, ścieżka poszukiwań inspiracji w rodzimej tradycji.

Masecki mówił do muzyków:

,,
Zależy mi na uzyskaniu efektu pewnej nieludzkiej jakby maszyny, ogromnej katarynki, ale proszę się nie obawiać, nie będzie to kosztem ludzkim. Niestety nie byłem w stanie uciec od «dziwnych», nieparzystych metrów. Zachęcam jednak do nieprzejmowania się nimi. Chodzi o efekt zacinającej się płyty. Jak już załapiemy i rozczytamy tekst, ręczę, że będzie się nam grało łatwo i przyjemnie.
,,

30-minutowa, unikatowa wielka forma, łącząca inspiracje symfoniką późnego romantyzmu z przewrotnym, postmodernistycznym spojrzeniem na idiom orkiestry dętej, spotkała się z gorącym przyjęciem w Słupcy, Poznaniu (Filharmonia Poznańska oraz Malta Festival), Warszawie (Nowy Teatr) i Koninie (Noc Kultury). Utwór poprzedzają solowe Prekognicje Symfonii nr 1 „Zwycięstwo”. Dalsza współpraca objęła także nowy utwór „Swag”. O słupecko-warszawskim przedsięwzięciu powstał też film „Zwycięstwo” w reżyserii Tomka Eberta.

Kompozytor komentował:

,,
Utwory, jakie napisałem, są pod względem wykonawczym sporym wyzwaniem dla Orkiestry w porównaniu z jej stałym repertuarem” – dodaje kompozytor.  „«Symfonia» i «Swag» to swoista próba sił dla zespołu, a zarazem przewrotne spojrzenie na konwencje, w jakich funkcjonuje. Pracując z Orkiestrą starałem się uwydatnić specyficzne dla niej jakości brzmieniowe, odmienne od wykonawstwa muzyków akademickich, nie rezygnując przy tym z precyzji odczytania partytury.
,,

Słupecka Orkiestra uważana jest za jedną z najlepszych w Polsce, jednak pozostaje poza ogólnopolskim obiegiem medialnym. Tymczasem ruch orkiestr dętych uosabia nie tylko silne wielkopolskie tradycje muzyczne, ale także fenomen społecznego zaangażowania. W ich szeregach grają muzycy-amatorzy, nierzadko należący do kolejnych pokoleń instrumentalistów, reprezentanci rodzin muzycznych. Zespoły takie są dzisiaj kontynuatorami tradycji obrzędowych, religijnych, przemysłowych, ceremonialnych i stanowią dumę miejscowych władz, a jednocześnie podejmują nowoczesny, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych model funkcjonowania. Ich występy stanowią ważkie wydarzenia w życiu małych miast i współtworzą lokalną tożsamość.

 

Zobacz również