Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Logo NInA
Powrót

Enumerate | Badanie dotyczące digitalizacji

Filmoteka Narodowa–Instytut Audiowizualny bierze udział w czwartej edycji badania ENUMERATE, którego celem jest zebranie danych dotyczących digitalizacji dziedzictwa kulturowego w Europie.

Do udziału w badaniu zaproszone zostały wszystkie instytucje w Europie, których zadaniem jest gromadzenie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Ankieta skierowana jest również do instytucji, które obecnie nie prowadzą digitalizacji – ENUMERATE ma odpowiedzieć m.in. na pytania dotyczące poziomu dostępności informacji o zbiorach (metadanych) dla użytkowników internetu, aktywności digitalizacyjnej, polityki tworzenia i udostępniania zbiorów cyfrowych, bezpiecznego przechowywania zbiorów cyfrowych, kosztów związanych z tworzeniem i zapewnieniem trwałości projektów cyfrowych. Uśrednione wyniki ankiety zostaną przekazane wszystkim organizacjom biorącym udział w badaniu.

Sondaż jest kontynuacją badań ENUMERATE z lat 2012, 2013 i 2015, a jego celem jest dostarczenie istotnych dla procesu planowania informacji zarówno instytucjom, jak i decydentom na poziomie narodowym i europejskim. FInA, przekazując odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie badawczej, przyczyni się do lepszego zrozumienia struktury kosztów, które zostały dotychczas poniesione w związku z budową i utrzymaniem kolekcji cyfrowych zarówno w kraju jak i w całej Europie.

Więcej informacji o ENUMERATE dostępnych jest na stronie projektu.

Zobacz również